Thông tin tác giả
Đại sứ Phạm Quang Vinh

Đại sứ Phạm Quang Vinh

Đại sứ Phạm Quang Vinh - nhà ngoại giao cao cấp, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Vinh từng có 7 năm làm Trưởng Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN - Việt Nam.

Bài viết mới nhất từ  Đại sứ Phạm Quang Vinh