Thứ bảy, 04/01/2020 - 07:11

Những điều cần lưu ý để chọn được sạc không dây tốt

Dân trí

Chuẩn sạc, công suất sạc, đầu nối, nhãn hiệu... là những điều người dùng cần lưu ý để chọn được sạc không dây tốt.

Những điều cần lưu ý để chọn được sạc không dây tốt

Thư Quỳnh - Nguyễn Quang