Thêm lô nước C2 và Rồng đỏ có hàm lượng chì vượt ngưỡng 4 - 9 lần

(Dân trí) - Với kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì trong 2 lô nước C2 và Rồng đỏ vượt từ 4-9 lần so với công bố của nhà sản xuất, cả hai lô sản phẩm này đã buộc phải ngừng lưu thông.

Thêm lô nước C2 và Rồng đỏ có hàm lượng chì vượt ngưỡng 4 - 9 lần - 1

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế, trưởng đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Y tế về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH URC Hà Nội cho biết, quyết định này được đưa ra tại buổi làm việc giữa Thanh tra Bộ và công ty hôm 23/5/2016. Theo đó, công ty này đã ra thông báo tạm dừng lưu hành 02 lô sản phẩm bao gồm: Trà xanh hương chanh C2: Ngày sản xuất: 11/01/2016; Hạn sử dụng: 11/01/2017 và Nước tăng lực hương dâu hiệu rồng đỏ: Ngày sản xuất: 14/01/2016; Hạn sử dụng: 14/10/2016 vì hàm lượng chì vượt ngưỡng công bố.

Cụ thể, sản phẩm Trà xanh hương chanh C2: Ngày sản xuất: 11/01/2016; Hạn sử dụng: 11/01/2017 hàm lượng chì theo công bố là nhỏ hơn hoặc bằng 0,05mg/L nhưng kết quả kiểm nghiệm tại phiếu kiểm nghiệm số 1600/PKN-VKNQG ngày 16/02/2016 do Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia thực hiện là 0,46mg/L (cao hơn 9 lần so với mức công bố).

Sản phẩm Nước tăng lực hương dâu hiệu rồng đỏ: Ngày sản xuất: 14/01/2016; Hạn sử dụng: 14/10/2016 hàm lượng chì theo công bố là nhỏ hơn hoặc bằng 0,05mg/L, nhưng kết quả kiểm nghiệm tại phiếu kiểm nghiệm số 1599/PKN-VKNQG ngày 16/02/2016 do Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia thực hiện là 0,21mg/L (cao hơn 4 lần so với mức đã công bố).

Được biết, công ty TNHH URC Hà Nội đã yêu cầu các nhà phân phối tạm dừng lưu thông, lưu giữ tại kho và báo cáo chi tiết số lượng sản phẩm đã bán, sản phẩm còn tồn thuộc 02 lô sản phẩm trên về công ty trong ngày 25/5/2016.

Ông Nhiên cho biết thêm, công ty URC cũng báo cáo về việc sau khi phát hiện 2 lô sản phẩm trên chứa chì vượt phép, Công ty này đã gửi mẫu của 2 lô sản phẩm trên đến Quatest 3 (tại TP Hồ Chí Minh) để kiểm nghiệm lại và kết quả kiểm nghiệm lại không phát hiện hàm lượng chì công ty đã cho 02 lô hàng hóa trên tiếp tục được lưu thông. Tuy nhiên tại buổi làm việc ngày 23/5/2016 Bộ Y tế đã yêu cầu Công ty phải tạm dừng lưu thông 02 lô sản phẩm này để đảm bảo an toàn cho người sử dụng đến khi có kết quả kiểm nghiệm lại rõ ràng.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH URC báo cáo về Thanh tra Bộ trước ngày 26/5/2016 về: Số lượng sản phẩm đã sản xuất, đã bán, địa bàn bán và số lượng còn tồn của từng lô hàng có kết quả kiểm nghiệm định kỳ không đạt; Số lượng cụ thể của từng lô nguyên liệu đã được sử dụng để sản xuất ra 02 lô sản phẩm nói trên, chờ xử lý tiếp theo theo quy định. Công ty TNHH URC cũng cam kết thực hiện nghiêm việc dừng lưu thông 02 lô sản phẩm nói trên cho đến khi có kết luận của Thanh tra Bộ Y tế.

Trước đó, hôm 20/5, 3 lô sản phẩm nước giải khát của URC cũng bị buộc ngừng lưu thông do hàm lượng chì vượt ngưỡng công bố. Gồm: Lô Trà xanh hương chanh C2, NSX 04/02/2016; HSD 04/02/2017; Kết quả kiểm nghiệm hàm lượng Chì là: 0,085 mg/L; Mức công bố là: Nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/L.

Nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ, NSX 19/02/2016; HSD 19/11/2016 có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng Chì là: 0,053 mg/L trong khi nhà sản xuất công bố hàm lượng chì nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/L.

Nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ, NSX 10/11/2015; HSD 10/08/2016; Kết quả kiểm nghiệm hàm lượng Chì là 0,068 mg/L trong khi nhà sản xuất công bố nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/l.

Tú Anh