Tất cả các sản phẩm Dumex Việt Nam an toàn 100%

Dumex Việt Nam chính thức khẳng định tất cả sản phẩm thu hồi do nguyên liệu nghi ngờ nhiễm khuẩn từ nhà máy Fonterra đã và luôn an toàn. Điều này được xác nhận bởi Bộ Công Nghiệp Cơ Bản New Zealand.

Ngày 28/8/2013, Bộ Công Nghiệp Cơ Bản New Zealand thông báo không tìm thấy khuẩn Clostridium Botulinum trong lô đạm nguyên liệu cô đặc do Fonterra sản xuất.

 

Tại Việt Nam, kết quả kiểm tra từ Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TPHCM (Sở Khoa Học Công Nghệ) & Viện Vệ Sinh Y Tế Công Cộng TPHCM (Bộ Y Tế) cũng khẳng định không tìm thấy vi khuẩn Clostridium Botulinum tronglô sản phẩm Dumex đã thu hồi. Kết quả này một lần nữa được khẳng định bởi Bộ Công Nghiệp Cơ Bản New Zealand.

 

Tất cả sản phẩm đã thu hồi trước đây sẽ được tiêu hủy dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.

 

Đại diện Dumex cho biết: “Việc thu hồi sản phẩm trước đây là một minh chứng cho việc sức khỏe của trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ đánh đổi sức khỏe và sự an toàn của bé với bất kỳ giá nào”.

 

Tổng đài Careline của Dumex hoạt động 24/7. Nếu người tiêu dùng có thắc mắc, vui lòng liên hệ: 1800 59 99 44

 

PV