Trong 5 năm, tỉnh Thái Bình tạo việc làm mới cho khoảng 165.750 lao động

(Dân trí) - Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Thái Bình đã tạo việc làm mới cho khoảng 165.750 lao động. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh này sẽ phấn đấu mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 34.500 lao động trở lên.

Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh Thái Bình đã tạo việc làm mới cho khoảng 165.750 lao động, bình quân đạt 33.130 lao động/năm (đạt kế hoạch mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX đề ra); các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho trên 173 nghìn người.

Đối với chương trình an toàn, vệ sinh lao động, tần suất tai nạn lao động trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động đã giảm 5%.

Trong 5 năm, tỉnh Thái Bình tạo việc làm mới cho khoảng 165.750 lao động - 1

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Thái Bình đã tạo việc làm mới cho khoảng 165.750 lao động.

Tuy nhiên, giai đoạn 2016-2020, công tác đào tạo nghề gắn với việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của xã hội; số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người chưa giảm, nhất là khu vực phi chính thức, lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Theo dự thảo báo cáo, giai đoạn 2021 - 2025, Thái Bình sẽ phấn đấu đến năm 2025 bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 34.500 lao động trở lên, nâng tỷ lệ lao động tìm việc qua Trung tâm Dịch vụ việc làm lên trên 45%.

Duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%. Đối với chương trình an toàn, vệ sinh lao động, mục tiêu nâng cao nhận thức và năng lực quản lý, giám sát của các cấp, các ngành nhất là người sử dụng lao động và người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phấn đấu đến năm 2025 giảm 5% tần suất tai nạn lao động...,

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025,  UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở LĐ-TB&XH cần bám sát căn cứ của Trung ương và các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 -2025, nêu ra để có các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời căn cứ vào nhu cầu của các sở, ngành, địa phương để phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung trong các chương trình.

Bài liên quan
Đang được quan tâm