Toàn văn Nghị quyết của Chính phủ về gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

(Dân trí) - Việc hỗ trợ người lao động với 6 mức khác nhau dựa trên thời gian tham gia Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Với người sử dụng lao động, mức hỗ trợ là giảm mức đóng vào Quỹ từ 1% xuống còn 0%.

Theo Nghị quyết 116/NQ-CP, người lao động được nhận hỗ trợ phải đáp ứng yêu cầu: Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30/9/2021, không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Với người sử dụng lao động, Nghị quyết nêu rõ người sử dụng lao động được quy định tại Điều 43 Luật Việc làm (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021.

Toàn văn Nghị quyết của Chính phủ về gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp - 1
Toàn văn Nghị quyết của Chính phủ về gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp - 2
Toàn văn Nghị quyết của Chính phủ về gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp - 3
Toàn văn Nghị quyết của Chính phủ về gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp - 4