Toàn văn Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 về gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 24/9, Ủy Ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí về việc sử dụng một phần kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Tổng trị giá của gói hỗ trợ vào khoảng 38.000 tỷ đồng.

Trong đó, tổng kinh phí hỗ trợ cho người lao động là khoảng 30.000 tỷ đồng, theo hình thức hỗ trợ tiền mặt và các mức hỗ trợ khác nhau dựa trên thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp cụ thể. Thời gian thực hiện từ ngày 01/10/2021-31/12/2021.

Tổng số tiền hỗ trợ tới người sử dụng lao động là khoảng 8.000 tỷ đồng, thông qua hình thức giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ mức 1% xuống bằng 0% quỹ lương hàng tháng của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện 12 tháng, từ 01/10/2021-30/09/2022.

Toàn văn Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 về gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng - 1
Toàn văn Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 về gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng - 2