1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hóa: Hơn 10 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(Dân trí) - Nhằm đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho lao động ở các vùng nông thôn, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định đầu tư 10,5 tỷ đồng kinh phí cho chương trình này.

Việc phân bổ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Thanh Hóa phân bổ hơn 10 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Thanh Hóa phân bổ hơn 10 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Theo đề nghị của Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân bổ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt phân bổ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Dự toán kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tỉnh Thanh Hóa phân bổ đợt này là 10,5 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí đào tạo nghề lao động phi nông nghiệp là 9 tỷ đồng do UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; đào tạo nghề cho người khuyết tật là 1,5 tỷ đồng, do UBND các huyện, thị xã, thành phố và Hội người mù tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo bổ sung mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và quản lý, giám sát các chương trình mục tiêu theo quy định. Đồng thời, các địa phương, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Duy Tuyên