Vụ tuyển dụng hơn 500 viên chức, công chức ở Hà Tĩnh:

Sẽ không phải thi tuyển lại

(Dân trí) - Liên quan đến hơn 500 công viên chức có sai phạm trong tuyển dụng, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có kế hoạch khắc phục sai phạm.

Ngày 21/12, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ban hành Kế hoạch số 494 về việc thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư.

Sẽ không phải thi tuyển lại - 1

Vụ sai phạm trong tuyển dụng công viên chức, Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch mới theo đó các đối tượng không phải thực hiện thi tuyển lại

Theo đó, có 2 phương thức tuyển dụng lại số công viên chức được tuyển dụng sai theo Kết luận số 71 của Ban Bí thư mà không không phải thi tuyển lại, như kế hoạch số 486 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành trước đó.

Cụ thể, đối với các trường hợp được tuyển dụng vào cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa qua thi thì sẽ thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiến hành tuyển dụng theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 6716/BNV-CCVC ngày 21/12/2020, mà không phải thi tuyển lại.

Còn đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải khắc phục về quy trình, thủ tục tuyển dụng thì lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của người đứng đầu đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức về việc trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và không thu hồi quyết định theo Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ.

UBND tỉnh phân cấp cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ.

Thời gian nhận hồ sơ đề nghị xem xét khắc phục sai phạm từ ngày 23/12/2020 đến ngày 25/12/2020. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

Sau khi có kết quả kiểm tra sát hạch thì sẽ quyết định thu hồi hoặc không thu hồi quyết định tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trước đó, trên cơ sở kết luận của Ban Bí thư số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 về xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/6/2020 về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng viên chức, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành rà soát lại số đối tượng này.

Theo đó, Hà Tĩnh có 308 công chức và 199 viên chức khối Nhà nước giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2017 phải thi tuyển lại vì có sai phạm.

Ngoài khối Nhà nước, ngày 16/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có công văn gửi tới các cơ quan thuộc khối Đảng, như ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy... đề nghị rà soát lại danh sách cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, tiếp nhận vào các cơ quan Đảng, Mặt trận và tổ chức Chính trị - Xã hội cấp tỉnh, huyện từ ngày 2/12/1998 đến ngày 28/12/2017 nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và thủ tục.

Tin liên quan
Đang được quan tâm