Thứ tư, 01/06/2016 - 06:00

Sai thông tin trên giấy xuất ngũ, hưởng chế độ thế nào?

Ông Nguyễn Mạnh Thắng (Hà Nội) hỏi: Cậu tôi từng tham gia quân đội, thuộc đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, nhưng trên giấy xuất ngũ ghi sai tên đệm và địa chỉ. Vậy, cậu tôi cần làm thủ tục gì, tại cơ quan nào để được hưởng chính sách?

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Tại Điểm d, Mục 3, Công văn số 40/CS-NS ngày 12/1/2012 của Cục Chính sách - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 24/BQP, về việc thống nhất một số nội dung trong tổ chức thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đã quy định, đối với những trường hợp không thống nhất về họ, tên, đệm, năm sinh… thì phải có văn bản xác nhận của UBND xã (phường) nơi cư trú.

Căn cứ nội dung hướng dẫn tại Công văn trên, đề nghị cậu của ông Thắng liên hệ trực tiếp với UBND xã (phường) nơi cư trú để được xác nhận theo thẩm quyền và bổ sung vào hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo quy định.

Theo Chinhphu.vn

Đáng quan tâm
Mới nhất