7 chính sách mới về tiền lương, trợ cấp có hiệu lực trong tháng 6/2016

Nhiều chính sách mới về tiền lương và trợ cấp sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 6 như: chế độ lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân; học bổng đối với học sinh sinh viên; trợ cấp đặc thú đối với công chức; giảm phí quản lý thành viên...

Mức lương hưu hàng tháng đối với quân nhân, công an nhân dân

Mức lương hưu hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân; học viên công an nhân dân đang theo học được hưởng sinh hoạt phí… được tính bằng tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó, tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu hằng tháng đối với người bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1-1-2016 đến trước ngày 1-1-2018 được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% với nam, 3% với nữ, mức tối đa bằng 75%.

Với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định, không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, nếu có yêu cầu sẽ được hưởng BHXH một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, lần lượt bằng 1,5 và hai tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014 và từ năm 2014 trở đi.

Nghị định 33/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân quy định. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 26-6; các chế độ, chính sách được thực hiện từ ngày 1-1-2016.

7 chính sách mới về tiền lương, trợ cấp có hiệu lực trong tháng 6/2016 - 1

Chính sách mới về trợ cấp đối với quân nhân

Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được trợ cấp 3 triệu đồng/suất/lần nếu gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế (không quá hai lần/năm đối với một hạ sĩ quan, binh sĩ);

Khi ốm đau từ một tháng trở lên hoặc điều trị một lần tại bệnh viện từ bảy ngày trở lên thì được trợ cấp mức 500.000 đồng/thân nhân/lần (không quá hai lần/năm đối với mỗi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ);

Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tích thì được trợ cấp mức 2 triệu đồng/người. Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6 quy định.

Hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở với người lao động

Từ ngày 20-6, áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm 0,8 lần so với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đối với công chức trong chỉ tiêu biên chế và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động làm việc tại các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018.

Hệ số điều chỉnh nêu trên không áp dụng với thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Thời gian đi học tập trung trong nước từ 3 tháng liên tục trở lên; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 1 tháng liên tục trở lên; thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giam và thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Quyết định 17/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6 quy định.

Trợ cấp đặc thù cho công chức

Công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy ngoài được hưởng trợ cấp đặc thù với mức tối thiểu bằng 500.000 đồng/người/tháng còn được phụ cấp ưu đãi về y tế với các mức từ 30% đến 70%; được phụ cấp về ưu đãi giáo dục từ 25% đến 50% trên mức lương theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và được áp dụng đối với công chức, viên chức làm việc theo chức danh; tiêu chuẩn, nội dung công việc và địa bàn làm việc.

Mỗi công chức, viên chức chỉ được hưởng một loại phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức phụ cấp ưu đãi cao nhất. Nghị định 26/2016/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6 quy định.

Giảm phí quản lý thành viên

Từ ngày 10-6, phí quản lý thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán sẽ giảm từ 40 triệu đồng/năm xuống còn 20 triệu đồng/năm.

Riêng phí đăng ký chứng khoán lần đầu vẫn giữ nguyên như trước đây: 10 triệu đồng nếu giá trị đăng ký chứng khoán dưới 80 tỉ đồng; 15 triệu đồng nếu từ 80 tỉ đồng đến dưới 200 tỉ đồng và 20 triệu đồng nếu giá trị đăng ký chứng khoán từ 200 tỉ đồng trở lên.

Tại Sở Giao dịch chứng khoán, phí quản lý thành viên giao dịch là 20 triệu đồng/năm; mức phí đăng ký niêm yết lần đầu được ấn định là 10 triệu đồng; trường hợp thay đổi đăng ký niêm yết, mức phí phải nộp là 5 triệu đồng. Thông tư 65/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 10-6 quy định.

Học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển được nhận học bổng chính sách trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc nhận gián tiếp thông qua thẻ ATM theo định kỳ xét, cấp học bổng chính sách.

Đối với học sinh, sinh viên đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học (trừ học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đang được hưởng chế độ học bổng chính sách), nhận học bổng chính sách tại nhà trường nơi đang theo học; hồ sơ xét học bổng bao gồm: Bản sao Giấy khai sinh; Bản sao có chứng thực giấy báo trúng tuyển và Bản cam kết của học sinh, sinh viên.

Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 21-6 quy định.

Khen thưởng về phòng, chống tham nhũng

Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ quản lý, sử dụng để chi khen thưởn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

Việc sử dụng Quỹ phải đúng mục đích, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nào ban hành quyết định khen thưởng thì phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, giúp thu hồi cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở sẽ được trích chuyển một phần để khen thưởng, mức trích chuyển bằng mức khen thưởng cho cá nhân được quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/03/2015. Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày 24-6.

Theo L.Thanh/Báo PL TP.HCM