1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Nam: Gần 200 tỷ đồng đã đến với 4 nhóm người dân trong gói an sinh

(Dân trí) - Ngày 26/5, Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam đã có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam - cho biết, tính đến chiều ngày 25/5, 18/18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định của UBND tỉnh về chi trả cho người dân được thụ hưởng trong gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, các địa phương đã ban hành các quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hộ trợ cho 4 nhóm, gồm: người có công cách mạng, bảo trợ xã hội, người trong danh sách hộ nghèo và người trong danh sách hộ cận nghèo.

Quang Nam chi tra goi an sinh 62000 ti dong

Phòng LĐ-TB&XH TP Hội An chi trả tiền cho người có công cách mạng trong gói an sinh 62.000 tỉ đồng

Về tình hình hỗ trợ tiền cho người dân đến ngày 25/5, tỉnh đã phê duyệt danh sách 33.745 người có công với cách mạng, với tổng kinh phí chi trả hơn 50,6 tỉ đồng. Đến nay toàn tỉnh đã có 33.241 người nhận hỗ trợ với kinh phí với gần 50 tỉ đồng. Còn 504 người chưa nhận hỗ trợ với kinh phí còn lại là 756 triệu đồng.

Đối với nhóm người nghèo, có tổng số 63.647 người đã được phê duyệt với tổng kinh phí trên 47,7 tỉ đồng. 36.714 người đã nhận hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 27,5 tỉ đồng; số người chưa nhận hỗ trợ là 26.933 người với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng

Đối với nhóm người hưởng chính sách bảo trợ xã hội, tỉnh đã duyệt danh sách 79.773 người với tổng kinh phí trên 119,6 tỉ đồng. Trong đó có 73.836 người đã nhận hỗ trợ với kinh phí trên 110,7 tỉ đồng; 5.937 người chưa nhận hỗ trợ với kinh phí gần 9 tỉ đồng.

Đối với nhóm người cận nghèo, có tổng số 27.695 người đã được phê duyệt trong danh sách này với tổng kinh phí hơn 20,7 tỉ đồng. Số người đã nhận hỗ trợ là 12.018 người, với kinh phí hơn 9 tỉ đồng. Số người chưa nhận hỗ trợ là 15.677 người, với kinh phí hơn 11,7 tỉ đồng.

Như vậy, tính đến chiều ngày 25/5, Quảng Nam đã phê duyệt danh sách 204.860 người của 4 nhóm đối tượng đầu tiên nhận hỗ trợ của gói an sinh 62.000 tỷ đồng với tổng kinh phí được phê duyệt hơn 238,7 tỉ đồng. Số người đã nhận hỗ trợ đến thời điểm này là 155.809 người với tổng kinh phí trên 197 tỉ đồng; Số người đã được phê duyệt nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ là 49.051 người với tổng kinh phí trên 41,6 tỉ đồng.

Ông Trần Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, cho biết, dự kiến những người đã có trong danh sách phê duyệt các địa phương sẽ được hoàn thành hỗ trợ tiền đến hết ngày 30/5/2020.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Đối với các nhóm được hỗ trợ còn lại theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ, ông Chiến cho hay, các địa phương đang hướng dẫn khảo sát, lập danh sách và thủ tục để xem xét quyết định

Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân, doanh nghiệp đủ điều kiện lập thủ tục, danh sách các nhóm còn lại tiến hành phê duyệt chi tiền hỗ trợ cho người dân.

Công Bính