Ninh Bình: Hơn 110 nghìn người gặp khó khăn do dịch Covid-19 đã được hỗ trợ

Thái Bá

(Dân trí) - Ngày 16/10, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, tỉnh đã hoàn thành chi trả cho hơn 110 nghìn người thuộc các đối tượng được hỗ trợ.

Thời gian qua tỉnh Ninh Bình đã thực hiện khẩn trương, nghiêm túc Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đối với nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành chi trả cho 99.720 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí trên 118 tỷ đồng.

Ninh Bình: Hơn 110 nghìn người gặp khó khăn do dịch Covid-19 đã được hỗ trợ - 1

Người dân tại Ninh Bình nhận tiền hỗ trợ do gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Hiện còn lại 609 người có công với cách mạng và thân nhân, vợ (chồng) liệt sỹ lấy chồng (vợ) khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng được phê duyệt bổ sung chưa chi trả, đang chờ kinh phí bổ sung.

Đối với nhóm đối tượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động: Đến nay, tỉnh đã thực hiện chi trả cho 10.866/10.885 người lao động, hộ kinh doanh.

Hiện còn 19 trường hợp các địa phương đang tiếp tục chi trả, gồm: TP Ninh Bình còn 05 trường hợp, TP Tam Điệp còn 06 trường hợp, Hoa Lư còn 01 trường hợp, Kim Sơn còn 04 trường hợp, Yên Mô còn 03 trường hợp.

Thời gian tới, các địa phương trong tỉnh Ninh Bình đang phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc chính sách hỗ trợ gói an sinh cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.