Thứ bảy, 11/03/2017 - 07:24

Nghiên cứu dùng thẻ điện tử thay thế sổ hưu, trợ cấp BHXH bằng giấy

Dân trí

Tổng Công ty bưu điện VN đang đề xuất với Bảo hiểm xã hội VN việc nghiên cứu thí điểm chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ điện tử. Mô hình này sẽ thay thế sổ hưu, trợ cấp bằng giấy hiện hành, người dùng có thể chủ động chọn thời gian, địa điểm rút tiền.


Thay vì nhận trực tiếp tại điểm phát, người lĩnh lương hưu, trợ cấp bằng thẻ điện tử chủ động thời gian, địa điểm lĩnh tiền.

Thay vì nhận trực tiếp tại điểm phát, người lĩnh lương hưu, trợ cấp bằng thẻ điện tử chủ động thời gian, địa điểm lĩnh tiền.

Đề xuất được ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Công ty bưu điện VN (VNPost) đưa ra trên cơ sở thực tế triển khai chi trả lương hưu thời gian qua. Theo đó, VNPost đang phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt hàng tháng cho hơn 17.000 người trong mỗi đợt chi trả.

Việc chi trả theo hình thức truyền thống đòi hỏi người hưởng lương hưu phải tập trung nhận tiền hưu, trợ cấp tại một địa điểm và thời gian cố định được thông báo trước. Điều này dẫn tới thực tế không ít người không chủ động được thời gian để nhận, chưa kể việc chờ đợi xếp hàng, tốn nhiều thời gian.

Trong khi đó, thời gian đầu tháng là lúc VNpost phải dồn nguồn lực để thực hiện nhiều dịch vụ khác nhau. Mặt khác, việc thực hiện vận chuyển bằng tiền mặt dù được được các cơ quan chuyên ngành (công an, ngân hàng) hỗ trợ nhưng còn tiềm ẩn rủi ro.

Trên cơ sở đó, VNPost đề xuất BHXH VN thí điểm nghiên cứu ứng dụng CNTT để quản lý chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ điện tử. Việc này sẽ thay thế sổ hưu, trợ cấp BHXH bằng giấy hiện hành.

Cụ thể, mỗi người hưởng sẽ được VNPost cấp một mã CIF/số thẻ trên hệ thống CNTT, lưu giữ và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch nhận tiền.

Người nhận lương hưu hoặc trợ cấp có thể sử dụng thẻ để rút tiền tại các điểm chi trả có cung cấp dịch vụ của VNPost ở mọi thời điểm và không mất phí.

Trường hợp, người hưởng chưa rút, hoặc chưa rút hết, toàn bộ số tiền còn lại sẽ được VNPost quản lý trên tài khoản thanh toán của mình mở tại ngân hàng.

Về quản lý số tiền chi trả của người hưởng và đảm bảo khả năng chi trả chế độ BHXH cho người hưởng, VNPost sẽ thực hiện mở hệ thống tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại để theo dõi và quản lý riêng đối với toàn bộ số tiền của người hưởng.

Theo BHXH VN, việc sử dụng thẻ để lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ giúp giảm bớt các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người hưởng; đồng thời lưu giữ được toàn bộ thông tin người hưởng, dữ liệu chi trả và lịch sử giao dịch của người hưởng.

Cách làm mới có thể giúp nhân viên bưu điện giảm thiểu việc nhập liệu, tra cứu thông tin, tránh sai sót khi chuyển kết quả về cơ quan BHXH. BHXH VN có thể quản lý, theo dõi và tra cứu thông tin người hưởng thông qua việc kết nối với hệ thống CNTT của VNPost.

Tuy nhiên, BHXH VN yêu cầu việc chi trả thông qua thẻ điện tử phải đảm bảo tính minh bạch, công khai. Đối với những trường hợp giao dịch bất thường, phía BHXH có quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản, thu hồi tiền đã cấp…

Theo đại diện BHXH VN, đây mới là đề xuất nghiên cứu thí điểm. Về cơ bản, phương thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cần tiếp tục được VNPost duy trì như hiện nay để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc nhận tiền lương của người hưởng.

Hoàng Mạnh