Nâng ngạch không qua thi với cán bộ đã có thông báo nghỉ hưu

Bà Phạm Huyền (TP. Hải Phòng) hỏi, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp huyện có được áp dụng Thông tư 03/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu?

Xác định thời gian giữ ngạch chuyên viên để thi... Điều kiện xét nâng ngạch công chức cấp xã Đối tượng dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính Tính thời gian nâng lương khi nâng ngạch công chức Có được nâng lương trước hạn khi có quyết định...

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Huyền như sau:

Ngày 3/6/2008, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2008/TT-BNV hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu (còn hiệu lực). Mục I Thông tư này quy định đối tượng và phạm vi áp dụng như sau:

Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức) có quá trình cống hiến lâu dài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã có thông báo nghỉ hưu và đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng bậc lương cuối cùng cộng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch chuyên viên và tương đương (nhóm A1), ngạch chuyên viên chính và tương đương (nhóm A2) theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Phạm vi áp dụng

Việc thực hiện nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức nói tại Khoản 1, Mục I Thông tư này được áp dụng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau:

- Các cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên;

- Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

- Các Hội và tổ chức phi Chính phủ, được Nhà nước giao biên chế.

Đối tượng không áp dụng

- Việc bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên, Kiểm toán viên, Giáo sư, Phó Giáo sư và việc xét chuyển loại công chức, viên chức từ loại B, loại C sang loại A (gồm nhóm Ao hoặc A1) và từ loại C sang loại B thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí.

- Cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu.

Trả lời vấn đề bà Phạm Huyền hỏi, theo quy định nêu trên thì đối tượng và phạm vi áp dụng của Thông tư số 03/2008/TT-BNV bao gồm cả viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có quá trình cống hiến lâu dài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã có thông báo nghỉ hưu và đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng bậc lương cuối cùng cộng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch chuyên viên và tương đương (nhóm A1), ngạch chuyên viên chính và tương đương (nhóm A2) theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Đề nghị bà Huyền cập nhật toàn bộ nội dung Thông tư số 03/2008/TT-BNV để rõ đối tượng và phạm vi áp dụng; nguyên tắc và tiêu chuẩn, điều kiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu; hồ sơ, trình tự và thẩm quyền xét nâng ngạch; việc tổ chức thực hiện Thông tư này.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Bài liên quan
Trường hợp nào xác định là công chức, viên chức?

Trường hợp nào xác định là công chức, viên chức?

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau là tổ chức tài chính trực thuộc UBND tỉnh Cà Mau, hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận. Tôi xin hỏi, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng của Quỹ có được xếp vào biên chế của tỉnh không? Các chức danh này là công chức hay viên chức và cơ quan nào quản lý? Người hỏi Phan Thị Bích Phượng.
Đang được quan tâm