Trường hợp nào xác định là công chức, viên chức?

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau là tổ chức tài chính trực thuộc UBND tỉnh Cà Mau, hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận. Tôi xin hỏi, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng của Quỹ có được xếp vào biên chế của tỉnh không? Các chức danh này là công chức hay viên chức và cơ quan nào quản lý? Người hỏi Phan Thị Bích Phượng.

Trường hợp nào xác định là công chức, viên chức? - 1

Trả lời :

Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương quy định: "Quỹ Đầu tư phát triển địa phương là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương; thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển".

Khoản 11, Điều 1 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP quy định: "Quỹ Đầu tư phát triển địa phương là tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương, hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn".

Công văn số 3999/BTC-TCNH ngày 2/4/2013 của Bộ Tài chính về xác định loại hình hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Cà Mau, khẳng định, “mô hình tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương có tính chất đặc thù và không phải là đơn vị sự nghiệp có thu”.

Như vậy, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau là tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương, không phải là đơn vị sự nghiệp có thu nên không được giao biên chế công chức, viên chức.

Theo Chinhphu.vn

Tin liên quan
Nhà giáo chuyển sang làm công chức được hưởng phụ cấp công vụ

Nhà giáo chuyển sang làm công chức được hưởng phụ cấp công vụ

Tôi là Phó hiệu trưởng một trường THCS công lập. Đầu tháng 4/2017, tôi được điều động lên làm Phó chánh Văn phòng UBND. Tôi đã bị cắt phụ cấp thâm niên và phụ cấp đứng lớp kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng. Tôi có được hưởng phụ cấp công vụ từ tháng 4/2017 không? - Đào Thị Hồng Phúc (dthongphuc***@gmail.com).