Mức đóng BHXH không được thấp hơn lương tối thiểu vùng

BHXH TP HCM vừa có hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu (LTT) vùng mới cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Mức đóng BHXH không được thấp hơn lương tối thiểu vùng
Chậm nhất đến ngày 20-02-2015, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ.

Theo Nghị định 103/2104/NĐ-CP ngày 11-11-2014 của Chính phủ, quy định mức LTT vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc ở doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động, kể từ ngày 01-01-2015, mức tiền lương, tiền công tối thiểu đối với NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các đơn vị, DN trên địa bàn TP như sau:

Mức 3.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với đơn vị, DN hoạt động trên địa bàn các quận và huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè. Mức 2.750.000 đồng/tháng áp dụng đối với đơn vị, DN hoạt động trên địa bàn Cần Giờ.

BHXH TP đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, rà soát lại mức LTT trong thang, bảng lương mà đơn vị đã đăng ký với cơ quan quản lý lao động để điều chỉnh lại cho phù hợp, theo nguyên tắc không được thấp hơn mức LTT vùng mới trên đây. Trên cơ sở đó, các đơn vị điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công, làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho từng NLĐ theo đúng thang, bảng lương kể từ ngày 01-01-2015.
Mức đóng BHXH không được thấp hơn lương tối thiểu vùng
Đối với NLĐ đã qua học nghề (kể cả do đơn vị đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được DN kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề), mức lương trên hợp đồng thấp nhất cũng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức LTT vùng.
Đặc biệt, BHXH TP lưu ý:

Đối với NLĐ đã qua học nghề (kể cả do đơn vị đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được DN kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề), mức lương trên hợp đồng thấp nhất cũng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức LTT vùng.

Mức LTT vùng chỉ dùng ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với NLĐ làm công việc đơn giản nhất, trong điều kiện lao động bình thường. Đối với NLĐ đã qua học nghề (kể cả do đơn vị đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được DN kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề), mức lương trên hợp đồng thấp nhất cũng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức LTT vùng.

Mức lương trên hợp đồng lao động đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất bằng 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất bằng 7% so với mức lương của nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường.

Chậm nhất đến ngày 20-02-2015, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ.

Nếu hồ sơ nộp sau thời hạn trên sẽ phải tính lãi theo quy định. NLĐ ký hợp đồng lao động tại văn phòng hoặc trụ sở chính đóng tại TP HCM nhưng làm việc ở vùng khác thì áp dụng mức LTT vùng tại địa điểm làm việc ghi trong hợp đồng lao động để điều chỉnh lại tiền lương, tiền công trên hợp đồng, làm căn cứ đóng, hưởng BHXH, BHYT.
Theo Báo Người Lao động
Bài liên quan
Đang được quan tâm