1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lương tối thiểu 2018: Kịch tính bởi trái ngược quan điểm tại phiên họp sáng 28/7

(Dân trí) - Đúng 8h30 ngày 28/7, Phiên họp lần 2 của Hội đồng tiền lương Quốc gia được bắt đầu tại Hà Nội. Trao đổi với báo giới trước đó vài phút, quan điểm của Tổng LĐLĐ VN và Phòng Thương mại và Công nghiệp VN vẫn khá chênh nhau. Dự kiến, Phiên họp sẽ “nóng” với các đề xuất có sự khác biệt cao.

Lương tối thiểu 2018: Kịch tính bởi trái ngược quan điểm tại phiên họp sáng 28/7 - 1

Ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: “Sẽ dừng tham gia Phiên họp nếu đề xuất không được chấp nhận”

"Tất cả con số về kinh tế - xã hội của 6 tháng đầu năm đều sáng sủa hơn năm 2016. Vì vậy không có lý gì mức tăng lương tối thiểu vùng thấp hơn năm 2017. Nếu điều đó xảy ra, công đoàn không bao giờ chấp nhận. Nếu đáp ứng lộ trình lương tối thiểu đáp ứng mức sống tối thiểu vào năm 2018, thì mức tăng phải là 13,3%. Nếu kéo dài hơn thì xuống thấp hơn là 10%” - ông Mai Đức Chính nói.

Cũng theo đại diện Tổng LĐLĐ VN tại cuộc họp, điều quan trọng là Hội đồng Tiền lương Quốc gia cần xác định khi nào kết thúc lộ trình tiền lương tối thiểu đáp ứng nhu cầu tối thiểu. Còn nếu một bên xác định còn một bên không thì chắc chắn sẽ vênh nhau.


Ông Mai Đức Chính trao đổi với báo giới trước giờ họp

Ông Mai Đức Chính trao đổi với báo giới trước giờ họp

“Nếu đề xuất về mức tăng 13,3 % so với lương tối thiểu 2017 của Tổng LĐLĐ VN không được chấp nhận, chúng tôi sẽ sử dụng quyền dừng tham gia phiên họp này để chờ phiên tới đây” - ông Mai Đức Chính khẳng định.

Được biết theo quy chế Hội đồng tiền lương Quốc gia, mỗi bên đều có quyền dừng cuộc họp 1 lần. Nếu sau đó chưa tìm được điểm chung, Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia sẽ có quyền tự đề xuất mức tăng lương tới Chính phủ.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương Mại và Công nghiệp VN (VCCI): “Mức đề xuất sẽ không cao hơn 5 %”

Chúng tôi xác định tinh thần xây dựng và trên cơ sở đánh giá của trên 30 Hiệp hội đại diện cho giới sử dụng lao động để có những đề xuất hợp lý. Quan điểm của chúng tôi là việc tăng lương tối thiểu trong bối cảnh hiện tại sẽ ảnh hưởng tới chi phí sản xuất doanh nghiệp sẽ cao lên.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương Mại và Công nghiệp VN, cho biết trước cuộc họp

Chúng tôi kỳ vọng Hội đồng sẽ có mức đề xuất phù hợp, đảm bảo sức chi trả của doanh nghiệp, qua đó tạo nguồn việc làm bền vững.

Trước khi vào cuộc họp, ông Hoàng Quang Phòng vẫn chưa công bố cụ thể mức đề xuất. “Khả năng sẽ không cao hơn thông tin báo chí đưa ra trước đây”.

Được biết trước đó, VCCI đã đưa ra 2 quan điểm: Không tăng lương tối thiểu hoặc nếu tăng sẽ ở mức dưới 5 % so với mức lương tối thiểu năm 2017.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp - Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia: “Tuỳ thuộc vào kết quả thương lượng”

Trong cuộc họp về tiền lương tối thiểu, các chủ thể đều có lợi ích liên quan: Nhà nước mong muốn thị trường lao động vận hành lành mạnh, người lao động có thu nhập và doanh nghiệp phát triển. Người lao động kỳ vọng cải thiện lợi ích tiền lương cao nhất. Doanh nghiệp mong muốn giảm chi phí, tăng lợi nhuận và tích luỹ phục vụ sản xuất, tạo giá trị thăng dư.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp - Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia, nhận định.

“Chính vì sự khác biệt đó, các phương án đưa ra chênh nhau là bình thường và việc thương lượng để tìm đến điểm cân bằng. Tất nhiên, Luật Lao động khẳng định lương tối thiểu phải đáp ứng mức sống tối thiểu” - Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói.

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia, trong quy chế của Hội đồng không có chuyện các thành viên không bỏ phiếu: “Các thành viên vẫn tham gia bỏ phiếu dù là phiếu trắng. Mỗi thành viên của Hội đồng tiền lương quốc gia phải chịu trách nhiệm với tập thể mà mình đại diện”.

Ông Doãn Mậu Diệp khẳng định, mức tăng lương tối thiểu sẽ tuỳ thuộc vào kết quả thương lượng của các bên. "Đặc biệt, việc áp dụng cơ chế quản lý hành chính vào việc thương lương là không hợp lý. Tất cả phải dựa vào nguyên tắc đồng thuận của các bên".

Hoàng Mạnh ghi