1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Long An: Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm 13%

Xuân Hinh

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm, Long An đã chi hơn 228 tỷ đồng tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, hơn 78.000 người được tư vấn giới thiệu việc làm.

Long An: Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm 13% - 1

Trong 6 tháng đầu năm, Long An đã chi hơn 228 tỷ đồng tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Long An vừa có báo cáo 6 tháng đầu năm về công tác giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn. 

Cụ thể, hơn 78.000 lượt người đã được tư vấn giới thiệu việc làm, 111 người được hỗ trợ học nghề. Trung tâm đã liên kết đào tạo hệ trung cấp với trường Cao đẳng Long An cho 178 học viên, trong đó 120 học viên đã thi tốt nghiệp cuối khóa.

Theo báo cáo, 13.385 người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 11.472. Tổng số tiền đã chi TCTN là hơn 228 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An, công tác tư vấn, tiếp nhận, lập, xử lý và trả kết quả giải quyết hồ sơ TCTN đã ổn định hơn. Đáng chú ý, số lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm 13% so với cùng kỳ năm 2020.

Đa số người thất nghiệp là lao động phổ thông (chiếm 85%), còn lại là lao động có trình độ từ sơ cấp nghề trở lên (chiếm 15%). Lao động thất nghiệp nhiều nhất trong độ tuổi từ 25-40 (chiếm trên 65%).

Người lao động thất nghiệp có nhu cầu đều được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Những người thất nghiệp khi có nguyện vọng học nghề đều được tổ chức để hỗ trợ học nghề. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2020, người lao động thất nghiệp có nhu cầu học nghề không tăng và giảm 65% so với năm 2019, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Dù công tác giới thiệu việc làm đã có nhiều khởi sắc nhưng Long An vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục. Cụ thể, công tác giới thiệu lao động cho doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả cao, số lao động đi làm việc ở nước ngoài còn thấp so với chỉ tiêu, vẫn còn tình trạng lao động hưởng TCTN sai quy định nên công tác thu hồi gặp khó khăn....