1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Trường hợp nào được cộng điểm ưu tiên khi thi công chức?

Ông Lê Văn Minh (Sơn La) thi lấy chứng chỉ TOELF ITP của IIG tại Hà Nội, đạt 400 điểm. Ông Minh hỏi, chứng chỉ của ông có đủ điều kiện dự thi công chức không?

Ông công tác tại công ty tư nhân, vị trí quản lý kinh doanh được 5 năm thì ông có được ưu tiên khi thi tuyển công chức không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La trả lời như sau:

Người dự tuyển công chức phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, được quy định cụ thể trong kế hoạch tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng; trong đó, chứng chỉ ngoại ngữ phải bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 3/8/2016 "hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của cán bộ, công chức và viên chức". Theo đó, các chứng chỉ khác như TOEFL, IELTS hoặc TOEIC... được xem xét để đánh giá năng lực.

Điểm TOEFL ITP với tổng điểm 400 được quy đổi sang khung tham chiếu chung châu Âu tương đương với bậc 2 của khung 6 bậc dùng cho Việt Nam. Vì vậy ông Lê Văn Minh đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức.

Theo Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ:

"Điều 5. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2".

Vì vậy ông Minh có 5 năm kinh nghiệm làm việc ở công ty tư nhân không thuộc đối tượng cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức.