Thứ bảy, 07/11/2020 - 08:29

Lao động khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19

Tính đến hết 9/2020, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến người lao động đang làm việc trong hầu hết các ngành, trong đó một số ngành có tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng lớn như vui chơi giải trí, dịch vụ lưu trú...

Lao động khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 - 1

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Tính đến tháng Chín vừa qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến người lao động đang làm việc trong hầu hết các ngành, trong đó một số ngành có tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng lớn như vui chơi giải trí, dịch vụ lưu trú…./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/lao-dong-khu-vuc-dich-vu-chiu-anh-huong-nang-ne-nhat-boi-covid19/675563.vnp

Đáng quan tâm