1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Khi nào người lao động nghỉ việc nhưng vẫn được hưởng lương?

(Dân trí) - Ông Nông Văn Chấn (Lục Yên, Yên Bái) hỏi: “Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp sau hơn 1 năm, khi có nhu cầu xin nghỉ việc 1 thời gian để giải việc công việc riêng thì sẽ được hưởng những quy định gì về ngày nghỉ hưởng nguyên lương?”

Khi nào người lao động nghỉ việc nhưng vẫn được hưởng lương? - 1

Theo Điều 111, Bộ Luật Lao động năm 2012, Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì sẽ có 3 mức thời gian nghỉ trong năm mà vẫn hưởng nguyên lương ghi trong hợp đồng lao động, cụ thể:

Nghỉ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

Nghỉ 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

Nghỉ 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động. Trường hợp khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

Việc làm