Thứ sáu, 19/12/2014 - 06:32

Hợp đồng lao động 3 tháng phải đóng BHXH, BHYT, BHTN

Cơ quan Bảo hiểm Xã hội TP HCM ngày 18-12 đã có hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động về một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Hợp đồng lao động 3 tháng phải đóng BHXH, BHYT, BHTN
Từ ngày 1-1-2015, người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

Kể từ ngày 1-1-2015, người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn từ đủ 3 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lượng lao động đang sử dụng) đều thuộc đối tượng đồng thời tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc.

Các cơ quan, đơn vị có sử dụng lao động theo chế độ HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng trở lên trước tháng 1-2015 mà HĐLĐ tiếp tục có giá trị trong năm 2015 (hoặc NLĐ tiếp tục làm việc từ tháng 1-2015) mà chưa được tham gia BHTN phải được cơ quan, đơn vị lập thủ tục tham gia BHTN từ tháng 1-2015.

Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng cho NLĐ và trích từ tiền lương hằng tháng của NLĐ để đóng cùng lúc vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN với tỉ lệ đóng là 32,5%. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 22%, NLĐ đóng 10,5%.

Từ ngày 1-1-2015, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc
Đặc biệt, BHXH TP tiếp tục đề nghị các đơn vị sử dụng lao động khi lập thủ tục tăng mới đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phải kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nhân thân với CMND để ngăn ngừa tình trạng mượn hồ sơ của người khác để xin việc làm và đăng ký BHXH.

Với các trường hợp cố tình vi phạm, BHXH TP sẽ không chịu trách nhiệm điều chỉnh lại nhân thân theo yêu cầu của người cố tình khai gian dối. Chậm nhất đến ngày 30-12, các đơn vị phải hoàn tất thủ tục và đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2014 cho NLĐ.
Theo Bao Người lao động