Hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng trợ cấp mai táng phí cho thân nhân dân công hỏa tuyến

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa có quyết định chi hơn 14 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của các dân công hỏa tuyến.

Ngày 29/9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân các dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng trợ cấp mai táng phí cho thân nhân dân công hỏa tuyến - 1
Thanh Hóa hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng trợ cấp mai táng phí cho thân nhân dân công hỏa tuyến.

Cụ thể, tổng số người đã từ trần là 969 người, tổng số tiền trợ cấp mai táng phí là hơn 14,1 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện là từ nguồn chi đảm bảo xã hội được phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Lao động - Thuơng binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí cho người tổ chức mai táng kịp thời, đúng thành phần và định mức theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý và chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của dân công hỏa tuyến, thực hiện thanh quyết toán theo quy định.