Thứ bảy, 03/06/2017 - 08:58

Hà Nội: Tập trung giải quyết 2 chính sách về người có công

Dân trí

Đây là đề nghị của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung tại buổi làm việc với UBND TP. Hà Nội về công tác chuẩn bị 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ, hôm 2/6 tại Hà Nội. Trong đó phấn đấu hoàn thành xong việc tu sửa, xây dựng mới nhà ở cho gia đình người có công.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Khuất Văn Thành báo cáo về công tác triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Theo đó, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động hướng tới đợt kỷ niệm ngay từ đầu năm. Trong đó thời gian qua, Hà Nội đã tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng với hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát hiểu tại Hội nghị chiều 2/6.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát hiểu tại Hội nghị chiều 2/6.

Qua rà soát, Hà Nội không còn hồ sơ tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ LĐ-TB&XH. Tuy nhiên, theo thống kê rà soát các quận, huyện báo cáo có 40 hồ sơ đề nghị xác nhận người có công (gia đình lưu giữ hồ sơ).

Bên cạnh đó, thực hiện 3 tháng cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, đến nay đã có 91 thương binh cần hỗ trợ xe lăn và 20 trường hợp con liệt sỹ, thương binh cần hỗ trợ việc làm, đã được quan tâm hỗ trợ.

Về công tác hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở của người có công, theo báo cáo tiến độ đến ngày 31/5/2017, tổng số hộ người có công hoàn thành và đang thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở là 7.223 hộ (chiếm 95,5%); số hộ người có công chưa thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở là 226 hộ (chiếm 2,9%).

Còn lại 117 hộ người có công đã chết nhưng không còn thân nhân chủ yếu; số hộ không có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của TP. Hà Nội trong công tác lao động, người có công và xã hội.

“Hà Nội rất quan tâm đến các chính sách, các lĩnh vực xã hội; nhất là những chính sách về người có công, đối tượng yếu thế được triển khai đúng, đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt, thành phố có nhiều chủ trương, chính sách đi trước, vượt trội do đó các lĩnh vực có bước chuyển đổi tương đối toàn diện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ổn định….”- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận.

Riêng trong việc thực hiện chính sách với người có công, Bộ trưởng đánh giá thành phố đã chủ động nhiều việc trong công tác này. Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị thành phố phấn đấu giải quyết “2 xong” của năm 2017.

Một là, giải quyết xong về hỗ trợ nhà ở cho người có công, bởi đây là vấn đề lớn, phải càng nhanh càng tốt, nếu không nhanh thì nhiều người có công không có điều kiện hưởng. Hai là, giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng người có công với trường hợp liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Đặc biệt, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị: “Hà Nội không chỉ dừng lại xem xét hồ sơ ở cấp sở nữa, cho phép thành phố mở rộng đối tượng trong nhân dân, trong các cấp còn hồ sơ thì xem xét công khai, minh bạch theo qui trình. Bước cuối cùng, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống báo chí của thành phố một thời gian, nếu không có ý kiến, không có khiếu kiện thì trình Bộ trưởng”.

Đánh giá cao những kết quả Hà Nội đã đạt được trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai, tuy nhiên Bộ trưởng đề nghị thành phố không chủ quan, cần tiếp tục chú trọng vấn đề cai nghiện ma túy bởi thành phố vẫn có số người nghiện cao, chưa có xu hướng giảm.

“Hà Nội cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn lao động bởi số vụ tai nạn lao động, cháy, nổ còn cao, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực này…” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị.

Về một số kiến nghị của Hà Nội liên quan đến chính sách lao động,người có công và xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, sẽ tiếp thu và những vấn đề gì thuộc trách nhiệm của Bộ thì sẽ xem xét giải quyết ngay.

Thanh Mạnh