1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Nội kiểm tra toàn diện công tác đào tạo nghề nông thôn

Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch, về việc kiểm tra tình hình thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Dự kiến, thời gian kiểm tra từ tháng 9 đến tháng 12/2020.

Hà Nội kiểm tra toàn diện công tác đào tạo nghề nông thôn - 1

Hà Nội chuẩn bị kiểm tra toàn diện công tác đào tạo nghề nông thôn 

Nội dung kiểm tra sẽ bao gồm kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 971/QĐ-TTg năm 2019 trên địa bàn cấp huyện. Sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956 của TP cũng sẽ kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền; điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề và tư vấn học nghề cho lao động nông thôn; tổ chức lớp học và triển khai các mô hình điểm có hiệu quả về dạy nghề lao động nông thôn; các điều kiện đảm bảo tốt công tác đào tạo nghề theo quy định.

Kết quả, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương; công tác kiểm tra cấp xã, phường, thị trấn; việc sử dụng kinh phí… cũng sẽ được rà soát, đánh giá.

Đối tượng kiểm tra là hoạt động của Ban Chỉ đạo 1956 cấp huyện trên địa bàn TP. Việc triển khai nhiệm vụ của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã có đào tạo nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động nông thôn sau đào tạo nghề; lao động nông thôn tham gia học nghề...

Theo Lâm Nguyễn

Kinh tế Đô thị