Thứ năm, 20/10/2016 - 06:47

Được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút tính vào giờ làm việc

Trường hợp làm việc ban đêm thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút tính vào thời giờ làm việc.

Bà Thu Hằng (tỉnh Hưng Yên) làm việc cho công ty nước ngoài. Công ty của bà có quy định thời giờ làm việc không quá 8 giờ/ngày, nhưng lại chia nhỏ thời gian nghỉ và không tính vào thời gian làm việc.

Ví dụ, 1 ca làm việc quy định như sau: Bắt đầu từ 21h00 đến 6h00, trong đó thời gian nghỉ được chia làm 3 lần: 23h00 - 23h07; từ 01h00 - 01h45; từ 04h00 - 04h08. Toàn bộ thời gian nghỉ này không tính vào thời gian làm việc.

Bà Hằng hỏi, Công ty quy định như nêu trên là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 105 Bộ luật Lao động quy định: “giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau” và khoản 2, Điều 108 Bộ luật Lao động quy định: “Trường hợp làm việc ban đêm thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút tính vào thời giờ làm việc”.

Theo đó, công ty bố trí ca làm việc từ 21 giờ đến 6 giờ, thì từ 22 giờ đến 6 giờ sáng thuộc giờ làm việc ban đêm, công ty phải bố trí để người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút tính vào thời giờ làm việc. Theo nội dung câu hỏi việc công ty không tính 45 phút nghỉ vào thời giờ làm việc là sai so với quy định tại khoản 2, Điều 108 Bộ luật Lao động.

Theo Chinhphu.vn