Thứ ba, 14/11/2017 - 10:48

Dubai tuyển dụng 5 robot trở thành nhân viên chính thức

Mới đây, chính quyền Dubai đã tuyên bố tuyển dụng 5 robot trở thành nhân viên chính thức của mình.

Dubai tuyển dụng 5 robot trở thành nhân viên chính thức

Trung Đông đang tiếp tục ghi dấu những bước phát triển ý nghĩa trong việc tiến tới một xã hội robot hóa và trí tuệ nhân tạo ở trình độ cao.

Tiếp sau Saudi Arabia, nước đầu tiên trên thế giới trao quyền công dân cho robot, mới đây Dubai thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất cũng tuyên bố tuyển dụng 5 robot trở thành nhân viên chính thức của mình.

5 nhân viên robot sẽ được điều động về bộ phận chăm sóc khách hàng, của cơ quan quản lý điện và nước của thành phố Dubai.

Việc robot đóng vai trò là một nhân viên chăm sóc khách hàng, xử lý những yêu cầu đa dạng của khách hàng, đang mang đến những cảm nhận rõ hơn về một xã hội, nơi mà robot có thể sẽ lấy đi hàng loạt những công việc của con người.

Lộ trình được chính quyền Dubai đặt ra, đến năm 2018 sẽ rút giảm đến 80% lượng người dân phải tới các trụ sở công quyền để xử lý các thủ tục hành chính, thay vào đó họ có thể thực hiện thông qua các hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo VTV.V