Thứ sáu, 24/06/2016 - 06:49

Điều kiện được nghỉ hưu trước tuổi

Ông Phạm Lưu Hiện sinh ngày 23/9/1967, nhập ngũ tháng 9/1984, tháng 11/1991 chuyển ngành về Cục Thuế Hải Dương, tháng 12/2011 chuyển vào làm việc tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Tháng 7/2013, ông Hiện bị tai nạn giao thông. Sau thời gian điều trị, ông Hiện trở lại làm việc, nhưng trí nhớ bị giảm sút.

Ông Hiện đã làm đơn xin nghỉ việc và bảo lưu kết quả đóng BHXH để chờ đủ điều kiện xin nghỉ hưu trước tuổi. Ông có thời gian đóng BHXH liên tục là 29 năm 6 tháng, hệ số lương cuối cùng tính đóng BHXH của ông là 3,99.

Ông Hiện hỏi, ông đã đủ điều kiện được nghỉ hưu trước tuổi chưa? Khi nào thì ông đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, thủ tục gồm những gì? Nếu ông không được nghỉ trước tuổi thì sau này mức lương hưu hàng tháng của ông là bao nhiêu?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Luật BHXH năm 2014 quy định, người lao động khi nghỉ việc từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi, sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Ngoài ra, nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì cũng đủ điều kiện hưởng lương hưu. Trường hợp của ông Hiện chưa đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.

Khi ông Hiện đủ 50 tuổi, giám định suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc đủ 55 tuổi, giám định suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.

Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí đối với người suy giảm khả năng lao động, gồm:

- Sổ BHXH

- Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên của Hội đồng giám định y khoa.

Nếu không giám định hoặc giám định không đạt tỷ lệ nêu trên thì chờ đến khi đủ 60 tuổi giải quyết hưu trí.

Việc tính lương còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi đời, quá trình tham gia BHXH, thời điểm nghỉ hưu… Do không rõ ông đủ điều kiện nghỉ hưu ở thời điểm nào, quá trình đóng BHXH nên không thể tính mức hưởng là bao nhiêu.

Theo Chinhphu.vn