Có phải trả lương cho người lao động khi nghỉ việc do Covid-19?

(Dân trí) - Covid-19 gây không ít khó khăn cho người lao động. Nhiều người phải ngừng việc vào khu vực cách ly theo quy định phòng dịch. Vậy trong thời gian trên, người sử dụng lao động có phải trả lương không?

Có phải trả lương cho người lao động khi nghỉ việc do Covid-19? - 1

Liên quan tới nội dung trên, Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về tiền lương ngừng việc như sau: 

Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau: Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương. 

Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế.

Cũng theo Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2012, tiền lương ngừng việc như trên sẽ do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Phan Minh