Thứ ba, 04/07/2017 - 06:02

Chế độ phụ cấp thêm đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ

Ông Trần Vạn Thắng tham gia nghĩa vụ công an nhân dân từ tháng 2/2015. Ông Thắng được biết, theo quy định mới, trường hợp như của ông sẽ không được phụ cấp 200% nữa. Ông Thắng hỏi, thông tin trên có chính xác không?

Độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ... Tiêu chuẩn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia...

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ (thay thế Nghị định số 57/2009/NĐ-CP ) thì kể từ ngày 1/6/2016 (ngày Nghị định số 27/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) chế độ phụ cấp thêm chỉ áp dụng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ có thời gian phục vụ từ tháng thứ 25 trở lên.

Do đó, kể từ tháng 6/2016, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ có thời gian phục vụ từ tháng thứ 19 đến tháng thứ 24 không được thực hiện chế độ phụ cấp thêm 200%.

Theo Chinhphu.vn