Thứ ba, 09/07/2019 - 07:08

Cần nhiều tác phẩm hay viết về BHXH, BHYT

Dân trí

“Mỗi tác phẩm dự thi cần phản ánh hơi thở thực tiễn của ngành BHXH, tiếp tục nhân lên những giá trị nhân văn tốt đẹp của chính sách BHXH, BHYT…”

Cần nhiều tác phẩm hay viết về BHXH, BHYT - 1

Ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH VN, phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi viết về Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”. Chương trình do Bảo hiểm xã hội VN tổ chức hôm 8/7 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT” được tổ chức nhằm tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và các mục tiêu cụ thể đã được xác định tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Đây cũng là dịp nhằm phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp cán bộ, nhân dân và mọi người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Đồng thời, khẳng định vị thế quan trọng của chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Bên cạnh đó, Cuộc thi cũng là nơi để người dân, người lao động, người về hưu, CBCCVC trong và ngoài Ngành tìm hiểu về ngành BHXH bằng việc tích cực tham gia viết bài tham dự Cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, các nội dung các bài viết dự thi cần tập trung và làm rõ được các chủ đề, như: Gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực tuyên tuyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và người lao động; phát hiện đấu tranh chống tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT…

Đồng thời, các bài viết có thể tập trung khai thác về các sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các lĩnh vực như: Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; thu, phát triển đối tượng tham gia, khắc phục tình trạng chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; đấu tranh ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT; phát hành, quản lý thẻ BHYT, sổ BHXH; chi trả các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT; công tác giám định, thanh quyết toán BHYT; cải cách TTHC, ứng dụng CNTT; lưu trữ, quản lý hồ sơ đối tượng tham gia BHXH, BHYT…

Thời gian nhận các tác phẩm dự thi từ khi phát động giai thưởng tới ngày 30/11/2019.

H.M