Công an viên có được hưởng BHXH một lần?

Tôi làm công an viên tại một xã ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh từ ngày 1-4-2003. Khi vào làm, tôi có nhận quyết định của chủ tịch UBND xã ở đây. Tôi làm công an viên ở đây liên tục từ đó và đến ngày 30-7 tới tôi sẽ nghỉ việc do vấn đề sức khỏe và giảm biên chế.

Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp một lần không và cơ quan nào sẽ giải quyết cho tôi?

Bạn đọc Nguyễn Trọng Trân (nguyentrongtran…@gmail.com).

Luật sư Lê Thành Công, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 73/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã thì phó trưởng công an xã và công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần. Mức hưởng là cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng.

Theo Công văn số 1670/BCA-V28 ngày 11-7-2016 của Bộ Công an hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho công an xã theo Nghị định số 73/2009, những trường hợp nghỉ việc vì lý do chính đáng do sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công tác; do hoàn cảnh gia đình có khó khăn (kinh tế khó khăn, gia đình neo đơn) hoặc ra nước ngoài để định cư.

Nếu công an xã nghỉ việc vì lý do chính đáng nói trên mà không vi phạm kỷ luật, tự nguyện xin nghỉ việc và được cấp có thẩm quyền xét, quyết định cho nghỉ việc thì được hưởng trợ cấp một lần.

Đối với phó trưởng công an xã và công an viên đủ điều kiện hưởng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) thì thực hiện theo Luật BHXH.

Trường hợp của anh có thể liên hệ đến cơ quan BHXH nơi thường trú để nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần.

Theo Võ Hà/PLO.VN

Tin liên quan