Cách mạng công nghiệp 4.0 thay đổi cách thức làm việc

Người lao động, nhất là những người trẻ tuổi đang cần những kỹ năng làm việc mới trước những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Cách mạng công nghiệp 4.0 thay đổi cách thức làm việc

Mới 27 tuổi, nhưng chị Hương đã là người đứng đầu một bộ phận chính trong doanh nghiệp công nghệ với gần 200 nhân viên. Công việc nhiều, lại liên tục thay đồi nên đòi hỏi chị phải có cách thức làm việc rất khoa học.

Dự báo, sẽ có khoảng 1/3 các kỹ năng làm việc cơ bản hiện nay thay đổi hoàn toàn vào năm 2020. Sáng tạo đổi mới, giải quyết vấn đề phức tạp, khả năng thích nghi của cá nhân, đánh giá phân tích là những kỹ năng các lao động trẻ cần thích ứng. Các cơ sở đào tạo nhân lực vì vậy cũng phải chuyển hướng nhanh chóng.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi sự tiếp thu kiến thức, những kỹ năng tư học tự thích nghi với những cái mới. Kỹ năng xử lý vấn đề họ giải quyết nhiều vấn đề khác nhau khỉ năng suất lao động được đẩy lên cao và phát huy được tính sáng tạo.

Trong thời đại công nghiệp lần thứ 4, mô hình kinh doanh thay đổi thường xuyên xoay quanh trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật. Các chuyên gia cho rằng, đầu việc sẽ ít đi và sẽ thay đổi liên tục, từ đó tạo ra một cuộc đua về xây dựng kỹ năng làm việc cho từng cá nhân và lợi thế sẽ thuộc về những người cập nhật nhanh với sự thay đổi của công nghệ.

Theo VTV.VN