1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

30.000 lao động ở Hà Nội sẽ được truyền nghề

Theo kế hoạch vừa được thành phố Hà Nội phê duyệt, trong năm 2017, Ban Chỉ đạo Phát triển nghề và làng sẽ tập trung đào tạo nghề, truyền nghề, nhân cấy nghề cho khoảng 30.000 lao động tại các làng nghề truyền thống ở khu vực nông thôn.


Hà Nội đẩy mạnh đầu tư cho việc đào tạo lao động tại các làng nghề truyền thống - Ảnh: Minh hoạ

Hà Nội đẩy mạnh đầu tư cho việc đào tạo lao động tại các làng nghề truyền thống - Ảnh: Minh hoạ

Cụ thể, toàn thành phố phấn đấu đào tạo nghề, truyền nghề, nhân cấy nghề cho khoảng 30.000 lao động, bao gồm cả nguồn khuyến công, khuyến nông và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho khoảng 100 chủ doanh nghiệp là giám đốc, phó giám đốc các cơ sở sản xuất làng nghề.

Hỗ trợ 10 dự án đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến hiện đại cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tại các làng nghề (bao gồm cả nguồn khuyến công, khuyến nông và phát triển nông thôn). Hỗ trợ từ 10 - 15 làng nghề xây dựng và phát triển thương hiệu. Hỗ trợ từ 8-10 làng nghề xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể. Thực hiện chính sách hỗ trợ khoảng 480 cơ sở, doanh nghiệp tham gia 15 Hội chợ trong nước; 80 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tham gia 5 hội chợ nước ngoài.

Thành phố đặt mục tiêu đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển các sản phẩm làng nghề của địa phương thông qua việc xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể nhằm duy trì hoạt động sản xuất của làng nghề, tạo vị thế cho các sản phẩm làng nghề trên thị trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong năm 2017, trong đó chú trọng đến việc đào tạo nghề du lịch cho cộng đồng dân cư tại nơi có làng nghề truyền thống kết hợp du lịch.

Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đầu tư vốn tín dụng ngân hàng cho các cơ sở làng nghề. Mở rộng cho vay ngoại tệ, nhất là những doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng phát triển nghề và làng nghề…

Theo Báo Tiền Phong