1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Mỹ:

20 công việc lương cao cần bằng cử nhân sẽ "bùng nổ" trong 10 năm tới

Y tá, nhà phân tích bảo mật thông tin và chuyên gia tính toán...là những công việc mang lại cho người Mỹ mức lương cao trong 10 năm tới.

Cứ hai năm một lần, Cục Thống kê Lao động Mỹ lại công bố dự báo việc làm cho nước này. Thống kê này ước tính có bao nhiêu người có khả năng được tuyển dụng trong các công việc khác nhau trong thập kỷ tới.

Các dự báo được phát hành gần đây nhất cho thấy dự kiến việc làm sẽ thay đổi như thế nào giữa năm 2018 và 2028. Dự báo cũng bao gồm các yêu cầu giáo dục điển hình cho từng công việc.

Sử dụng các dự báo đó, Business Insider đã tìm thấy 20 công việc yêu cầu bằng cử nhân hoặc cao hơn sẽ có tốc độ tăng trưởng phần trăm việc làm nhanh nhất trong thập kỷ tới.

Dưới đây là các công việc, cùng với mức lương hàng năm trung bình kể từ tháng 5 năm 2018.

20 công việc lương cao cần bằng cử nhân sẽ bùng nổ trong 10 năm tới - 1

 Chuyên gia bảo mật thông tin là nghề nghiệp sẽ bùng nổ trong 10 năm tới.

 

20. Bác sĩ thú y: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 84.500 năm 2018 lên 100.100 vào năm 2028, tăng 18,4%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 93.830 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Tiến sĩ hoặc chuyên nghiệp.

19. Huấn luyện viên thể thao: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 31.100 trong năm 2018 lên 37.000 vào năm 2028, tăng 18,8%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 47.510 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Bằng cử nhân.

18. Phiên dịch viên và biên dịch viên: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 76.100 trong năm 2018 lên 90.700 vào năm 2028, tăng 19,2%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 49.930 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Bằng  cử nhân.

17. Bác sĩ chỉnh hình và bác sĩ thẩm mỹ: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 9.100 trong năm 2018 lên 10.900 vào năm 2028, tăng 19,8%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 69.120 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Bằng thạc sĩ.

16. Giáo viên điều dưỡng: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 69.000 trong năm 2018 lên 82.800 vào năm 2028, tăng 20,0%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 73.490 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Tiến sĩ hoặc chuyên nghiệp.

15. Chuyên gia tính toán: Việc làm được dự kiến tăng từ 25.000 trong năm 2018 lên 30.000 vào năm 2028, tăng 20,1%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 102.880 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Bằng cử nhân.

14. Các nhà phân tích nghiên cứu thị trường và chuyên gia tiếp thị: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 681.900 trong năm 2018 lên 821.100 vào năm 2028, tăng 20,4%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 63,120 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Bằng cử nhân.

13. Chuyên gia vật lý trị liệu: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 247.700 năm 2018 lên 301.900 vào năm 2028, tăng 21,9%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 87,930 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Tiến sĩ hoặc chuyên nghiệp.

12. Trị liệu hôn nhân và gia đình: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 55.300 năm 2018 lên 67.700 vào năm 2028, tăng 22,3%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 50,090 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Bằng thạc sĩ.

11. Cố vấn lạm dụng chất gây nghiện, rối loạn hành vi và sức khỏe tâm thần: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 304.500 trong năm 2018 lên 373.100 vào năm 2028, tăng 22,5%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 44,630 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Bằng cử nhân.

10. Giáo viên chuyên khoa sức khỏe: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 254.800 trong năm 2018 lên tới 313.900 vào năm 2028, tăng 23,2%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 97.370 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Tiến sĩ hoặc chuyên nghiệp.

9. Các nhà phân tích nghiên cứu hoạt động: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 109.700 trong năm 2018 lên 137.900 vào năm 2028, tăng 25,6%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 83.390 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Bằng  cử nhân.

8. Các nhà phát triển phần mềm ứng dụng: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 944.200 trong năm 2018 lên 1.185.700 vào năm 2028, tăng 25,6%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 103.620 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Bằng cử nhân.

7. Các nhà toán học: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 2.900 trong năm 2018 lên 3.600 vào năm 2028, tăng 26,0%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 101.900 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Bằng thạc sĩ.

6. Cố vấn di truyền: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 3.000 trong năm 2018 lên 3.800 vào năm 2028, tăng 27,0%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 80.370 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Bằng thạc sĩ.

5. Các nhà nghiên cứu bệnh học về ngôn ngữ nói: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 153.700 trong năm 2018 lên 195.600 vào năm 2028, tăng 27,3%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 77,510 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Bằng thạc sĩ.

4. Học viên y tá: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 189.100 trong năm 2018 lên 242.400 vào năm 2028, tăng 28,2%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 107,030 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Bằng thạc sĩ.

3. Thống kê: Việc làm được dự kiến tăng từ 44.400 trong năm 2018 lên 58.000 vào năm 2028, tăng 30,7%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 87,780 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Bằng thạc sĩ.

2. Trợ lý bác sĩ: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 118.800 năm 2018 lên 155.700 vào năm 2028, tăng 31,1%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 108.610 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Bằng thạc sĩ

1. Các nhà phân tích bảo mật thông tin: Việc làm được dự kiến sẽ tăng từ 112.300 trong năm 2018 lên 147.700 vào năm 2028, tăng 31,6%.

Mức lương hàng năm trung bình năm 2018: 98.350 đô la.

Yêu cầu giáo dục điển hình: Cử nhân.

Theo Khánh Hồng/Vieq.vn, Business Insider