Sắp có trái phiếu đặc biệt của VAMC để mua nợ xấu

(Dân trí) - Từ ngày 15/9 tới, NHNN sẽ tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng để mua bán, xử lý nợ xấu với VAMC; đồng thời cho ra đời trái phiếu đặc biệt của VAMC để mua nợ xấu.


Nợ xấu của tổ chức tín dụng sắp được mua bán.
Nợ xấu của tổ chức tín dụng sắp được mua bán.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 19 qui định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và Thông tư số 20 qui định về cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của VAMC. Hai thông tư này cùng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/9 tới.

Đây là hai thông tư quan trọng hướng dẫn cụ thể việc mua bán, xử lý nợ xấu kể từ khi bắt đầu ký kết hợp đồng mua bán nợ cho đến khi thanh toán chấm dứt hợp đồng mua bán nợ. Trong đó, nêu rõ qui trình và thể thức mua bán nợ từ các tổ chức tín dụng (TCTD), qui trình và thể thức bán lại nợ xấu từ VAMC cho đối tác thứ ba, nguyên tắc xử lý những vướng mắc phát sinh liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của các bên tham gia mua bán nợ.

Cụ thể, tại thông tư 20, NHNN tái cấp vốn đối với TCTD nhằm hỗ trợ nguồn vốn hoạt động của TCTD trong quá trình xử lý nợ xấu theo Nghị định số 53 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC.

Việc tái cấp vốn dành cho TCTD được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các TCTD, trừ TCTD 100% vốn nước ngoài, TCTD liên doanh; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của NHNN đối với các TCTD.

Để được tái cấp vốn, TCTD phải trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 53 của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN, không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, sở hữu hợp pháp trái phiếu đặc biệt chưa được VAMC thanh toán.

Mức tái cấp vốn đối với TCTD trên cơ sở mệnh giá trái phiếu đặc biệt do Thống đốc NHNN quyết định căn cứ vào mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, kết quả trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt và kết quả xử lý nợ xấu nhưng không vượt quá 70% so với mệnh giá trái phiếu đặc biệt.

Lãi suất tái cấp vốn đối với TCTD do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ; lãi suất tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn ghi trên hợp đồng tín dụng giữa NHNN và TCTD. Thời hạn tái cấp vốn dưới 12 tháng nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của trái phiếu đặc biệt.

Còn Thông tư 19 quy định nguyên tắc mua - bán nợ, thẩm quyền và trách nhiệm của các bên mua - bán nợ; việc phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu của VAMC; các điều kiện, trình tự, thủ tục để mua bán nợ xấu giữa VAMC và TCTD. Thông tư cũng quy định về các biện pháp xử lý nợ, tài sản đảm bảo…

Trong đó, Thông tư 19 nêu rõ, VAMC được phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu của các TCTD. Việc phát hành trái phiếu đặc biệt được thực hiện riêng lẻ, căn cứ nhu cầu thực tế và phương án phát hành đã được NHNN chấp thuận.

Một trái phiếu đặc biệt được phát hành tương ứng với một khoản nợ xấu được mua, bán. Trường hợp khoản nợ xấu được mua, bán là khoản cấp tín dụng hợp vốn, VAMC phát hành trái phiếu đặc biệt tương ứng cho từng TCTD tham gia tín dụng hợp vốn…

Như vậy, trên cơ sở những quy định của hai thông tư này, các TCTD sẽ đẩy mạnh việc cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Nhà nước cho biết, nhiều TCTD đang mong muốn phối hợp chặt chẽ với VAMC để xử lý nợ xấu, góp phần cải thiện bảng cân đối tài sản và củng cố năng lực tài chính.

An Hạ

Tin liên quan
Đang được quan tâm