Ngân sách thu về 18.200 tỷ đồng từ thuế môi trường

(Dân trí) - Việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng gấp 3 lần từ ngày 1/5 đã góp phần đưa khoản thu ngân sách từ thuế bảo vệ môi trường 10 tháng vượt 40,9% so với dự toán cả năm. Trong khi đó, thu từ dầu thô mới chỉ đạt 58% so dự toán.

o-nhiem-xang-dau-1445873357804

Thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng đã được điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 15/10/2015, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm ước đạt 709.800 tỷ đồng, bằng 77,9% dự toán năm.

Góp vào con số này, thu nội địa đạt 522.500 tỷ đồng, bằng 81,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 129.900 tỷ đồng, bằng 74,2%.

Tuy nhiên, thu từ dầu thô chỉ đạt 53.800 tỷ đồng, bằng 57,9%. Trong năm nay, giá thực tế dầu thô trên thế giới chỉ khoảng 55 USD/thùng, trong khi dự toán ở mức 100 USD/thùng.

Đáng chú ý là trong thu nội địa, một số khoản thu đạt khá và vượt dự toán năm, chẳng hạn như thu thuế bảo vệ môi trường đạt 18.200 tỷ đồng, vượt 40,9% dự toán năm. Từ ngày 1/5 vừa rồi, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng đã được điều chỉnh tăng gấp 3 lần, từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít.

Thu tiền sử dụng đất cũng ghi nhận vượt gần 15% dự toán với 44.800 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 45.200 tỷ đồng, bằng 88,1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 95.700 tỷ đồng, bằng 80%. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 103.300 tỷ đồng, bằng 72,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 158.500 tỷ đồng, bằng 71,8% dự toán năm.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2015 ước tính đạt 867.700 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán năm.

Chi đầu tư phát triển chỉ chiếm 15,5% tổng chi ngân sách, dừng ở con số 134.300 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán năm. Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 130.500 tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán.

Gần 70% chi ngân sách nhà nước là dành cho chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, ước tính 605.100 tỷ đồng, bằng 78,9% năm. Còn lại 120.800 tỷ đồng được dành cho chi trả nợ và viện trợ, bằng 80,6% dự toán.

Bích Diệp

Ngân sách thu về 18.200 tỷ đồng từ thuế môi trường - 2
Đọc thêm