Thứ ba, 03/03/2020 - 14:19

Nâng giảm trừ gia cảnh nộp thuế cá nhân, thu nhập bao nhiêu phải đóng thuế?

Dân trí

Với đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh mới của Bộ Tài chính, người có thu nhập chịu thuế từ 12,3 triệu đồng trở xuống, không có người phụ thuộc sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nếu có 01 người phụ thuộc, người có tổng thu nhập chịu thuế dưới 17,2 triệu đồng/tháng không phải đóng thuế. Nếu có 2 người phụ thuộc, người có tổng thu nhập chịu thuế dưới 22,1 triệu đồng/tháng, nếu có ba ngời phụ thuộc, người có tổng thu nhập chịu thuế dưới 27 triệu đồng/tháng sẽ không phải đóng thuế.

Nâng giảm trừ gia cảnh nộp thuế cá nhân, thu nhập bao nhiêu phải đóng thuế? - 1

Nâng mức giảm trừ gia cảnh để xác định mức đóng thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính đang có ý kiến nhiều chiều.

Bộ Tài chính vừa đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân người nộp thuế từ mức 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng, người phụ thuộc từ mức 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/người/tháng. (Người được tính phụ thuộc là có mức thu nhập thường xuyên không quá 1 triệu đồng/tháng). Thông tin này đã và đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Theo quy định, tổng lương (thu nhập chịu thuế) của người lao động sau khi trừ đi các khoản giảm trừ cá nhân, đóng bảo hiểm do cá nhân tự chi trả (10,5%, gồm bảo hiểm xã hội 8%, bảo hiểm y tế 1,5%, bảo hiểm thất nghiệp 1,5%/lương) và giảm trừ cho người phụ thuộc (nếu có)... sẽ được xem xét để tính thuế. Mức thuế bậc 1 là 5%, bậc 2 là 10% và bậc 3 là 15%... của mức lương chịu thuế.

+ Trường hơp không có người phụ thuộc, với chính sách thuế thu nhập cá nhân hiện hành, người có thu nhập chịu thuế 10,1 triệu đồng/tháng trở xuống, sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Đối với đề xuất nâng mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân mới của Bộ Tài chính, người có thu nhập chịu thuế từ 12,3 triệu đồng/tháng trở xuống, không có người phụ thuộc, sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

+ Trường hợp, người có 01 người phụ thuộc (là con, vợ hoặc bố, mẹ - chỉ có thu nhập thường xuyên dưới 1 triệu đồng/người/tháng).

Với quy định thuế hiện hành, thu nhập chịu thuế 14,1 triệu đồng sẽ không phải chịu thuế.

Với đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh mới của của Bộ Tài chính, người có tổng thu nhập chịu thuế từ 17,2 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ không phải chịu thuế.

+ Trường hợp có 2 người phụ thuộc:

Với chính sách hiện hành, người có tổng thu nhập chịu thuế 18,1 triệu đồng trở xuống không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Với đề xuất mới của Bộ Tài chính, tổng thu nhập chịu thuế của người lao động từ 22,1 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ không chịu thuế.

Trường hợp có 3 người người phụ thuộc:

Với chính sách hiện hành, người có tổng thu nhập chịu thuế từ 22,1 triệu đồng/tháng trở xuống không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Với đề xuất mới của Bộ Tài chính, người có tổng thu nhập chịu thuế từ 27 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, hiện nhiều chuyên gia không tán thành việc lấy chỉ số tăng CPI của năm 2019 so với thời điểm 2013 là 123% để làm căn cứ tăng mức giảm trừ gia cảnh của cá nhân và người phụ thuộc. Vì điều này được cho là không sát với mức trượt giá đang cao hơn nhiều, không đảm bảo đủ cho người dân được trang trải cuộc sống mà vẫn phải đóng thuế.

Nguyễn Tuyền