Nâng mức giảm trừ gia cảnh cá nhân lên 11 triệu đồng, người dân hưởng lợi

(Dân trí) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về việc nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân cho bản thân người nộp thuế lên 11 triệu đồng. Nếu được thông qua, chính sách sẽ khiến người dân được hưởng lợi.

Trong khi đó, dự tính của Bộ Tài chính, số thu ngân sách Nhà nước có thể giảm thu mỗi năm khoảng 10.300 tỷ đồng.

Cụ thể, Bộ Tài chính lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân trong đó diều chỉnh nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế hiện nay từ mức 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng. 

Nâng mức giảm trừ gia cảnh cá nhân lên 11 triệu đồng, người dân hưởng lợi - 1

Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/người, người dân và xã hội hưởng lợi

Mức giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc người nộp thuế thu nhập từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Tác động của việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với xã hội sẽ đảm bảo thực hiện mục tiêu chính sách động viên hợp lý, công bằng, góp phần nâng cao đời sống của người nộp thuế, tạo động lực khuyến khích mọi cá nhân ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập làm giàu chính đáng.

Đối với ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, theo dữ liệu trên hệ thống tập trung của ngành thuế trong năm 2019, số lượng người nộp thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công chịu mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng đạt khoảng 6,89 triệu người, tổng số thu ngân sách đạt trên 79.219 tỷ đồng. 

Nếu áp dụng mức giảm trừ theo mức dự kiến là 11 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, một phần lớn số người nộp thuế ở bậc 1 sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế.

Tương tự những người nộp thuế ở các bậc thuế còn lại đều được giảm số thuế phải nộp, qua đó dự kiến giảm thu ngân sách Nhà nước xuống còn khoảng 68.921 tỷ đồng. 

Với đề xuất trên, số thu về thuế thu nhận cá nhân 1 năm giảm khoảng 10.300 tỷ đồng (tương đương giảm khoảng 13% số thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân năm 2019).

Về hiệu lực thi hành dự kiến, Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh nêu trên sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Theo quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020, thì thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, đối với hồ sơ quyết toán thuế  thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 (kể từ ngày kết thúc năm dương lịch).

Do vậy trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (9 triệu đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) sẽ được xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Nguyễn Tuyền