1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hàng loạt sai phạm của "ông lớn" doanh nghiệp Nhà nước bị phanh phui

An Linh

(Dân trí) - Trong báo cáo gửi Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai phạm về sử dụng vốn, đất đai, đầu tư kém hiệu quả của các ông lớn là tổng công ty, công ty có vốn sở hữu của Nhà nước.

Cụ thể, trong quá trình kiểm toán các doanh nghiệp, tổng công ty, Kiểm toán Nhà nước cho biết, một số đơn vị còn nhiều diện tích đất chưa sử dụng, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, bị lấn chiếm, tranh chấp.

Hàng loạt sai phạm của ông lớn doanh nghiệp Nhà nước bị phanh phui - 1

PVOIL, PV Power và UDIC là những doanh nghiệp bị phanh phui nhiều sai phạm

Cụ thể như Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) sử dụng 12,02 ha đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp vào mục đích kinh doanh xăng dầu; PVOIL Thái Bình có 5,80 ha đất đang để trống, chưa hoặc không sử dụng; Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -CTCP có 23,54 ha đất chưa sử dụng hiệu quả; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn chưa sử dụng 6,3 ha, bị lấn chiếm, tranh chấp 1,96 ha.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước khẳng định TP. HCM đã ban hành quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 9 mặt bằng đất tại Dự án Rạch Ụ Cây trước khi có quyết định giao đất.

Thành phố đã không có cơ sở xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất đối với 10 mặt bằng đất không thông qua đấu giá, thông báo và thu tiền sử dụng đất đối với 2 mặt bằng đất sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ không theo quy định Luật Đất đai.

Đáng nói, một số tổng công ty quản lý nợ chưa chặt chẽ, để phát sinh nợ phải thu quá hạn, khó đòi lớn, điển hình nợ khó đòi tại Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam (PVPower) 214,4 tỷ đồng; Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP 643,3 tỷ đồng; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn 17,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, đơn cử như PVPower - Công ty mẹ, cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2019 chỉ đạt 0,2% tổng vốn đầu tư, trích lập dự phòng 100%/vốn đầu tư tương ứng 20,2 tỷ đồng; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - Công ty mẹ đầu tư vào 01/05 công ty con lỗ; 05/17 công ty liên doanh lỗ.

Đặc biệt, vẫn còn tình trạng sở hữu chéo giữa các doanh nghiệp trong cùng tổng công ty diễn ra ở PVOIL Bạc Liêu, PVOIL Bình Thuận, PVOIL Tây Ninh, PVOIL Phú Thọ, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP , PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Nam Định.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh chưa bảo toàn được vốn thuộc diện phải giám sát đặc biệt diễn ra ở Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), như tại Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành UDIC, Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý BĐS UDIC, Công ty cổ phần UDIC Kim Bình, Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và XNK Hồng Hà, Công ty cổ phần Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt.

Các bên có liên quan không sử dụng các khoản chi phí dự phòng trượt giá, dự phòng chênh lệch mức lương và chi phí lãi vay 4.551,9 tỷ đồng.

Trong đó, Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc giảm 83,5 tỷ đồng; Dự án cầu Thủ Thiêm 2 giảm 37,5 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính giảm 123,3 tỷ đồng.

PVOIL sử dụng 12,02 ha đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp vào mục đích kinh doanh xăng dầu; PVOIL Thái Bình có 5,80 ha đất đang để trống, chưa hoặc không sử dụng; Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -CTCP có 23,54 ha đất chưa sử dụng hiệu quả; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn chưa sử dụng 6,3 ha, bị lấn chiếm, tranh chấp 1,96 ha.