Thứ sáu, 15/01/2016 - 08:00

EVN khẳng định không thiếu điện trong mùa khô năm 2016

Dân trí

Theo đánh giá của EVN, hệ thống điện đủ khả năng cung cấp điện cho nền kinh tế và sinh hoạt của nhân dân, hệ thống sẽ không phải tiết giảm phụ tải, sẵn sàng đáp ứng cả trong điều kiện sản lượng điện tăng cao hơn so với kế hoạch được Bộ Công Thương phê duyệt.


Không lo thiếu điện trong mùa khô 2016

Không lo thiếu điện trong mùa khô 2016

Do tình hình khô hạn và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino có cường độ mạnh, kéo dài nhất trong khoảng 60 năm qua gây thiếu nước về ở hầu hết các hồ chứa thủy điện. Mặc dù đã chủ động tích nước các hồ từ sớm nhưng do trong mùa lũ không có lũ về ở các sông nên đến ngày 1/1/2016, mực nước nhiều hồ thủy điện lớn vẫn thấp hơn mực nước dâng bình thường, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đối với khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ,  EVN đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lập kế hoạch vận hành hợp lý các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà để bổ sung nguồn nước cho hạ du và đảm bảo đủ điện phục vụ bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ trong 3 đợt lấy nước tập trung từ 21/1 - 23/2.

Đối với khu vực miền Trung, Tây Nguyên, EVN chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia điều tiết đối với các nhà máy thủy điện có lưu lượng nước về thấp và mực nước thấp nhằm tích nước tối đa chuẩn bị cấp nước cho vùng hạ du mùa khô năm 2016.

Về kế hoạch cung ứng điện mùa khô 2016, EVN cho biết, đến hết năm 2015, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 164,4 tỷ kWh, tăng 12,94% so với năm 2014 và cao hơn 3,35 tỷ kWh so với kế hoạch Bộ Công Thương phê duyệt. Công suất cực đại đạt 25.828 MW (tháng 7), tăng 16,34% so với năm 2014 (công suất cực đại năm 2014 là 22.201 MW).

Điện sản xuất và mua năm 2015 của Tập đoàn ước đạt 159,4 tỷ kWh, tăng 11,23% so với năm 2014 (cao hơn 2,5 tỷ kWh so với kế hoạch), điện thương phẩm ước thực hiện 143,34 tỷ kWh, cao hơn kế hoạch 1,54 tỷ kWh và tăng 11,44% so với năm 2014, trong đó điện thương phẩm nội địa ước đạt 141,34 tỷ kWh tăng 11,6% (miền Bắc tăng 14,7%, miền Trung tăng 10,86%, miền Nam tăng 9,69%).

EVN cho biết, tập đoàn đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân cả nước. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất và cung ứng điện đã bám sát diễn biến thời tiết, thuỷ văn, nhu cầu phụ tải điện. Các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối và điều độ các cấp đã phối hợp chặt chẽ, huy động hiệu quả các nguồn điện, vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn.

Với nhu cầu điện tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, cơ cấu sản lượng các loại nguồn điện mùa khô năm 2016 bao gồm: Thủy điện 25,687 tỷ kWh, chiếm 29,14 % cơ cấu nguồn toàn hệ thống; Nhiệu điện than 35,998 tỷ kWh, chiếm 40,84%; Nhiệu điện khí 24,425 tỷ kWh, chiếm 27,71%; Nhập khẩu Trung Quốc 950 triệu kWh, giảm 733 triệu kWh so với năm 2015; Nguồn khác 1,091 tỷ kWh.

Theo đánh giá của EVN, hệ thống điện đủ khả năng cung cấp đủ điện cho nền kinh tế và sinh hoạt của nhân dân, hệ thống sẽ không phải tiết giảm phụ tải, sẵn sàng đáp ứng cả trong điều kiện sản lượng điện tăng cao hơn so với kế hoạch được Bộ Công Thương phê duyệt.

Để đảm bảo điện cho miền Nam, các tổ máy tua bin khí và nhiệt điện than miền Nam sẽ được huy động tối đa, truyền tải trên các đường dây 500 kV Bắc - Nam luôn ở mức cao trong cả năm.

Để đảm bảo cung cấp điện mùa khô và cả năm 2016, EVN cũng tập trung củng cố các tổ máy thủy điện, các tổ máy nhiệt điện than, tua bin khí; bố trí hợp lý lịch bảo dưỡng các tổ máy năm 2016; tích nước các hồ thủy điện đến mực nước cao nhất có thể để đảm bảo khả dụng nguồn cao nhất cho mùa khô năm 2016, đặc biệt là các nguồn thủy điện miền Nam và Nam miền Trung.

Đồng thời, chỉ đạo các Tổng công ty Phát điện củng cố thiết bị để vận hành ổn định các tổ máy nhiệt điện than ngay từ đầu năm 2016, đặc biệt là nhiệt điện than miền Nam. Đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa các công trình trọng điểm trên lưới điện truyền tải vào vận hành...

Phương Dung

 

EVN khẳng định không thiếu điện trong mùa khô năm 2016 - 2