Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông hiện ra sao?

(Dân trí) - Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, tư vấn Pháp đã cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) và đang chờ Hội đồng nghiệm thu Nhà nước xem xét, ra quyết định cuối cùng.

Cuối tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý dự án Đường sắt - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Công ty Metro Hà Nội đã hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ tài liệu, hoàn thành công tác kiểm đếm tài sản dự án tại hiện trường.

Ở cấp quản lý cao hơn, Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội đã phối hợp thực hiện việc tiếp nhận dự án và hoàn thiện các giải pháp xử lý đối với những khuyến cáo của Tư vấn đánh giá An toàn hệ thống của Pháp (ACT).

Ngày 29/4, Tư vấn ACT đã ban hành chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án. Theo quy trình của công tác cấp chứng chỉ an toàn hệ thống châu Âu, trước khi cấp chứng nhận này, Tư vấn ACT phải báo cáo Ủy ban các tư vấn đánh giá an toàn độc lập mà Tư vấn ACT là thành viên xem xét ra quyết định cuối cùng.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông hiện ra sao? - 1
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang chờ Hội đồng nghiệm thu Nhà nước xem xét, ra quyết định cuối cùng (Ảnh: Đỗ Linh).

Ngay sau khi có chứng nhận an toàn, Bộ GTVT đã khẩn trương bổ sung báo cáo "nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng" và gửi tới Hội đồng nghiệm thu Nhà nước (HĐNTNN) xem xét và có đánh giá cuối cùng để ra thông báo về kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư dự án.

Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, thông báo của HĐNTNN là cơ sở quan trọng để Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội, tổng thầu Trung Quốc tiến hành hoàn tất thủ tục bàn giao dự án để đưa vào vận hành, khai thác.

"Việc kiểm đếm dự án đã cơ bản xong và đang chờ HĐNTNN xem xét" - lãnh đạo Bộ GTVT cho PV Dân trí biết tối 9/6.

Cần phải nói thêm rằng, hồi tháng 1 năm nay, Tư vấn ACT đã phát hành chứng nhận kiểm tra kèm theo báo cáo số 13. Tư vấn ACT đã nêu ra 16 khuyến nghị theo các nhóm, trong đó nêu rõ dự án không bảo đảm an toàn hệ thống điện kéo, hệ thống phanh điện; nhân sự chưa sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp trong khai thác.

Tổng thầu EPC Trung Quốc không cung cấp đủ tài liệu liên quan tới an toàn vận hành hệ thống; hệ thống an toàn cháy nổ nhà ga trên tuyến không bảo đảm; an toàn hệ thống cầu cạn cũng chưa bảo đảm.

Theo Tư vấn ACT, khi thử nghiệm 10 quy trình khẩn cấp của hệ thống thì có 8 quy trình thất bại.  Trên cơ sở đó, ACT nhấn mạnh nếu vận hành dự án sẽ phải chấp nhận các rủi ro và hệ quả tương ứng.

Sau khi tiếp nhận các khuyến cáo nói trên, Bộ GTVT cho biết đó là những khuyến nghị mang tính phòng ngừa rủi ro trong quá trình vận hành, khai thác. Từ tháng 1 đến hết tháng 3, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khắc phục và hoàn thành sửa chữa theo các khuyến nghị mà Tư vấn ACT đưa ra.

"Dự án đã được cấp chứng nhận của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy; Kết quả đánh giá an toàn bước 2 về hệ thống tín hiệu của Tư vấn Ricado; Metro Hà Nội đã hoàn thiện lại 64 quy trình xử lý tình huống khẩn cấp, đã diễn tập ngoài hiện trường; Bổ sung các biển chỉ dẫn cho người khuyết tật...", lãnh đạo Bộ GTVT nêu rõ.

Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt khẩn trương khắc phục các khuyến nghị, hoàn tất các thủ tục theo ý kiến của Tư vấn ACT thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và tổng thầu phải thực hiện.

Chủ đầu tư dự án cũng làm việc với UBND TP Hà Nội nhằm hoàn thiện các khuyến nghị thuộc trách nhiệm của Công ty Metro Hà Nội, gồm: Sự sẵn sàng vận hành (mức độ thuần thục của nhân sự vận hành; bổ sung vào quy trình vận hành thao tác cho các nhân viên, tăng số lượng nhân viên; bổ sung diễn tập trong tình huống bất ngờ); biện pháp sơ tán hành khách trong trường hợp khẩn cấp.

Riêng về đầu tư xây dựng các hạng mục nhằm nâng cao an toàn trong quá trình khai thác, Bộ GTVT cũng đề nghị UBND TP Hà Nội thống nhất thực hiện đầu tư để tổng hợp gửi ACT, phục vụ cho công tác đánh giá cuối cùng.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu được thực hiện từ tháng 10/2011, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng bằng vốn vay ODA của Trung Quốc theo Hiệp định khung ký ngày 30/5/2008 giữa hai Chính phủ Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng thầu EPC là Công ty TNHH Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc và tư vấn giám sát thi công là Công ty TNHH GSXD Viện nghiên cứu thiết kế công trình đường sắt Bắc Kinh.

Ngày 31/3, các đơn vị thực hiện dự án bắt đầu quá trình chuyển giao. Cấp cơ sở tiến hành kiểm đếm, tiếp nhận và xác định trách nhiệm giữa 3 bên là chủ đầu tư, Tổng thầu Trung Quốc và phía Hà Nội.

Ngày 29/4, Tư vấn ACT đã ban hành chứng nhận an toàn hệ thống cho Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Bộ GTVT đã có báo cáo "nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng" và gửi tới Hội đồng nghiệm thu Nhà nước.

Tin liên quan