Điều chuyển vốn kế hoạch chưa phân bổ hết ra sao?

(Dân trí) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của các Bộ, ngành đến ngày 31/3 chưa phân bổ hết cho các Bộ, ngành khác có nhu cầu.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án xử lý số vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa phân bổ hết.

Thông báo trên nêu tháng 3, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của các Bộ, cơ quan, địa phương đến ngày 31/3 chưa phân bổ hết cho các Bộ, cơ quan, địa phương khác có dự án và nhu cầu bổ sung vốn.

Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, địa phương chậm phân bổ kế hoạch vốn chịu trách nhiệm kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đối với việc chậm phân bổ kế hoạch vốn mà không có lý do khách quan, bất khả kháng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4.

Điều chuyển vốn kế hoạch chưa phân bổ hết ra sao? - 1

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 chưa phân bổ hết (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Cũng trong tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hết quý I, nếu Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương nào chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, chưa phân bổ hết số vốn được giao theo quy định thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đề xuất chuyển số vốn chưa phân bổ này cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương khác để tập trung giải ngân và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong việc chậm phân bổ vốn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp, đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của các Bộ, cơ quan, địa phương đến ngày 31/3 chưa phân bổ hết cho các Bộ, cơ quan, địa phương khác có dự án và nhu cầu bổ sung vốn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần báo cáo rõ thực trạng, tình hình, nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc chậm phân bổ, đánh giá tác động của việc điều chuyển vốn; trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì cần báo cáo, giải trình và đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm hoàn thành việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch năm 2022 trong thời gian sớm nhất, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.