1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Chủ đầu tư nhà ở xã hội sẽ được miễn tiền thuê và sử dụng đất

(Dân trí) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 139/2016/TT-BTC liên quan đến việc cho miễn tiền thuê, sử dụng đất của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên phạm vi cả nước.

Theo văn bản của Bộ Tài Chính, các chủ đầu tư nhà ở xã hội sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Diện tích được áp dụng là bao gồm cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.


Các chủ đầu tư nhà ở xã hội sẽ được miễn tiền sử dụng đất, thuê đất theo quy định của Bộ Tài chính.

Các chủ đầu tư nhà ở xã hội sẽ được miễn tiền sử dụng đất, thuê đất theo quy định của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Phần diện tích này bao gồm cả phần diện tích đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Để được miễn tiền thuê và sử dụng đất cho dự án, văn bản Bộ Tài chính nêu rõ, các chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải thực hiện các thủ tục để được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội, tại Thông tư này, Bộ Tài chính đã thắt chặt hoạt động thương mại hóa nhà ở xã hội. Theo đó, khi nhà ở xã hội đã được phép bán hoặc cho thuê lại theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì người bán phải nộp cho Ngân sách Nhà nước 50% tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó.

Đặc biệt, trường hợp người bán nhà ở xã hội là nhà ở thấp tầng, người bán có nghĩa vụ phải nộp 100% tiền sử dụng đất cho ngân sách Nhà nước, mới được chuyển nhượng hoặc bán lại...

Nguyễn Tuyền