Chống thất thu thuế: Đà Nẵng lên phương án lắp camera tại một số điểm kinh doanh

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng.

Theo đó, UBND TP giao Cục Thuế tổ chức gặp mặt chủ các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà hàng có quy mô lớn nhằm vận động, yêu cầu kê khai doanh thu, kê khai thuế sát với thực tế kinh doanh của đơn vị. Đối với các đơn vị không chấp hành thì có biện pháp quyết liệt, cứng rắn.

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng cũng ban hành thống nhất mẫu phiếu tính tiền (có số, ký hiệu, sê-ri) để vận động các cơ sở kinh doanh nhà hàng tự in và trước khi sử dụng có thông báo số lượng phát hành với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh khi bán hàng hoá, dịch vụ phải lập và giao ngay hoá đơn hợp pháp cho khách hàng theo quy định của pháp luật.


Đà Nẵng quyết liệt chống thất thu thuế đối với khách sạn, nhà hàng

Đà Nẵng quyết liệt chống thất thu thuế đối với khách sạn, nhà hàng

Từ tháng 1/2016, định kỳ hoặc đột xuất, Cục Thuế phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an thành phố Đà Nẵng; Sở Tài chính; Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đến tại cơ sở kinh doanh để tiến hành kiểm, xác định lượng khách tại thời điểm kiểm tra, kiểm tra việc lập hóa đơn, xác định doanh thu, việc chấp hành chế độ kế toán theo quy định, tiến hành lập biên bản ghi nhận và đề nghị đại diện cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn phải ký xác nhận để làm cơ sở xử lý cho các bước công việc tiếp theo.

UBND thành phố giao Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường có văn bản hướng dẫn, đề nghị các nhà hàng, khách sạn, các đơn vị kinh doanh thực hiện niêm yết giá bán hàng hóa. Đồng thời kiểm tra thường xuyên tại các nhà hàng, khách sạn về thực hiện niêm yết giá.

Giao Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì tổ chức kiểm tra thông tin về số lượng khách lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan thuế. Điều tra làm rõ các trường hợp vi phạm pháp luật thuế và thực hiện xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời có phương án đề xuất UBND thành phố lắp đặt camera tại một số địa điểm kinh doanh phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, quản lý trật tự an toàn giao thông và hỗ trợ thu thập bằng chứng phục vụ giám sát chống thất thu thuế.

Khánh Hồng

 

Chống thất thu thuế: Đà Nẵng lên phương án lắp camera tại một số điểm kinh doanh - 2