12 đại dự án thua lỗ: Vay nợ hơn 55.000 tỷ đồng, lỗ vượt 16.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Tổng số lỗ luỹ kế của 10 nhà máy đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất tới thời điểm 31/12/2016 là 16.126 tỷ đồng, tổng nợ phải trả 55.063 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả VDB 10.633 tỷ đồng và nợ phải trả nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ 4.299 tỷ đồng.

Đạm Ninh Bình là 1 trong số 12 dự án thua lỗ thuộc Bộ Công Thương.
Đạm Ninh Bình là 1 trong số 12 dự án thua lỗ thuộc Bộ Công Thương.

12 dự án vay gần 42.000 tỷ đồng, lỗ 16.100 tỷ đồng

Theo thông tin mới nhất của Bộ Công Thương về việc xử lý 12 dự án thua lỗ, yếu kém mà bộ này quản lý, từ tháng 12/2016 đến nay, Ban Chỉ đạo, Bộ Công Thương và các Bộ ngành đã ban hành 120 văn bản chỉ đạo để xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc ở 12 dự án này.

Bộ Công Thương cho biết, trong số 12 dự án tới thời điểm hiện nay, có 6 nhà máy đang được vận hành sản xuất, kinh doanh nhưng bị thua lỗ (gồm 4 nhà máy sản xuất phân bón; Đóng tàu Dung Quất; và Nhà máy thép Việt Trung);

3 Dự án đang bị dừng thi công do chi phí tăng cao và thiếu vốn (Dự án sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ; Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên; Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam);

3 nhà máy đang bị dừng sản xuất do giá thành cao, thua lỗ lớn (Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quất; Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước; Nhà máy sản xuất sơ sợi Đình Vũ - PVTex).

Thống kê cho thấy, tổng mức đầu tư ban đầu của 12 dự án trên là 43.673 tỷ đồng, và sau đó được phê duyệt điều chỉnh tăng lên 63.610 tỷ đồng (tăng 45,65%). Trong đó: Vốn chủ sở hữu là 14.350 tỷ đồng, chiếm 22,56%; vốn vay là 47.451 tỷ đồng, chiếm 74,6%; còn lại 2,84% là từ các nguồn khác.

Trong tổng số vốn vay: Vốn vay các ngân hàng trong nước 41.801 tỷ đồng, trong đó vay Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) 16.858 tỷ đồng và vay nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ 6.617 tỷ đồng.

Tổng số lỗ lũy kế của 10 nhà máy đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất tới thời điểm 31/12/2016 là 16.126 tỷ đồng, trên tổng số vốn chủ sở hữu của các nhà máy này còn lại 3.985 tỷ đồng; Tổng tài sản của 12 nhà máy 57.679 tỷ đồng; Tổng nợ phải trả 55.063 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả VDB 10.633 tỷ đồng và nợ phải trả nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ 4.299 tỷ đồng.

Tổng số vốn đã giải ngân của 3 dự án dở dang, đang bị dừng thi công là 8.614 tỷ đồng, trên tổng nguồn thanh toán dự kiến là 13.066 tỷ đồng.

Bộ Công Thương đã hoàn thiện phương án đề xuất xử lý

Đến thời điểm hiện tại, sau khi Ban Chỉ đạo của Chính phủ và Thường trực Chính phủ nghe, cho ý kiến, Bộ Công Thương đã tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo tổng hợp rà soát đánh giá tình hình và phương án đề xuất xử lý cụ thể đối với từng dự án/doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả của ngành Công Thương để gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Bộ Chính trị.

Theo đó, những giải pháp chung được xác định và chỉ đạo các quan, đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ, kiên quyết và dứt điểm các chỉ đạo, kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về xử lý 12 dự án đã ban hành trong thời gian qua.

Trong năm 2017 các chủ đầu tư dự án phải tập trung kiên quyết, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc tại các dự án, đặc biệt là vướng mắc với các nhà thầu tại các hợp đồng EPC của dự án. Đồng thời, thực hiện các giải pháp về tài chính, ngân hàng trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc thị trường, chia sẻ rủi ro kinh doanh giữa các chủ đầu tư với các ngân hàng và tổ chức tín dụng theo Luật các tổ chức tín dụng 2010.

Các Tập đoàn, Tổng công ty và Chủ đầu tư dự án phải tăng cường công tác quản lý và thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất (chi phí quản lý, nhân công, nguyên nhiên vật liệu đầu vào…), nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp để giảm lỗ và tiến tới có lãi trong tương lai.

Các Bộ, ngành liên quan cần sớm triển khai thực hiện các giải pháp để tạo thị trường, thúc đẩy sản xuất trong nước thông qua các cơ chế và chính sách. Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng thua lỗ, kém hiệu quả tại các Dự án.

Về phương án xử lý, Bộ Công Thương cho biết, đối với 4 dự án đầu tư sản xuất phân bón, tiếp tục tập trung thực hiện xử lý các khó khăn, vướng mắc theo các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là các giải pháp liên quan tới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Dự án.

Sau khi đã hoạt động có hiệu quả sẽ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước khỏi doanh nghiệp (dự kiến sau năm 2018). Riêng dự án Đạm Ninh Bình phải tiến hành xử lý dứt điểm tranh chấp vướng mắc đối với hợp đồng EPC.

Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên: Thoái vốn nhà nước và tái cơ cấu lại TISCO .

Dự án Nhà máy đầu tư sản xuất sơ sợi polyester Đình Vũ: Chọn phương án khởi động lại nhà máy, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn theo phương thức hợp tác với đối tác nước ngoài để sản xuất kinh doanh xơ PSF trong 2 năm, sau đó thoái vốn hoặc PVTex chuyển nhượng Công ty.

Dự án Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS): Chọn phá sản Công ty DQS theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, có xem xét đến phương án chuyển đổi sở hữu Công ty DQS thông qua định giá, bán đấu giá tài sản, công nợ nếu tìm được nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các điều kiện thực hiện phương án.

Dự án đầu tư sản xuất bột giấy Phương Nam: Hiện nay, Bộ Công Thương đã thực hiện xong bước thuê tư vấn thẩm định giá khởi điểm, phương án bán đấu giá dự án và đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý để tổ chức bán đấu giá công khai dự án.

Phương Dung

Bài liên quan
Cận cảnh những nhà máy phân bón thua lỗ nghìn tỷ đồng của Vinachem

Cận cảnh những nhà máy phân bón thua lỗ nghìn tỷ đồng của Vinachem

Bốn trong số 12 ông lớn Nhà nước thua lỗ nặng nề năm 2016 đã làm rúng động dư luận khi số lỗ của họ lên đến hàng nghìn tỷ đồng/năm. Sau cơn bàng hoàng, dư luận đặt ra nghi ngại về hiệu quả hoạt động, vấn đề quản trị của các doanh nghiệp nói trên, nhất là một trong số đó là nhà máy mới được đầu tư, nâng cấp và mở rộng.
Đang được quan tâm