Quảng Trị:

Phân luồng học sinh, triển khai mô hình vừa học văn hóa vừa học nghề

Đăng Đức

(Dân trí) - Ngành LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong giáo dục nghề nghiệp là phối hợp với Sở GD&ĐT tăng cường công tác phân luồng HS, triển khai hiệu quả mô hình vừa học văn hóa, vừa học nghề.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, tuy nhiên các hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Quảng Trị cơ bản đã triển khai đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đào tạo tại đơn vị. 

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) các huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Trị đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện thực hiện công tác rà soát, khảo sát, tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tham mưu UBND cấp huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. 

Phân luồng học sinh, triển khai mô hình vừa học văn hóa vừa học nghề - 1

Quảng Trị chú trọng công tác phân luồng học sinh

Theo báo cáo của ngành LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, năm 2020 đã tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp cho hơn 14.500 lao động (đạt 86,2% kế hoạch). Trong đó: Cao đẳng 173 người; trung cấp 730 người; sơ cấp và đào tạo thường xuyên hơn 13.600 người (trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn hơn 6.600 người).

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65,88% (đạt 100% kế hoạch); tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 47% (đạt 94% kế hoạch); lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31% (đạt 96,88% kế hoạch).

Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, điển hình: Trường Cao đẳng Y tế trong công tác liên kết, hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực ngành y dược; Trường TC NN&PTNT trong công tác tuyển sinh, đào tạo hệ trung cấp;…

Tuy vậy, công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, công tác phân luồng định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông ở một số địa phương thực hiện chưa tốt; việc gắn kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, bất cập…

Năm 2021, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục nghề nghiệp, như: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo công tác phân luồng học sinh bậc học phổ thông; triển khai hiệu quả mô hình vừa học văn hóa, vừa học nghề; tổ chức "ngày hội tư vấn tuyển sinh học nghề và giới thiệu việc làm năm 2021"; giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trao đổi, cung cấp nhu cầu về lao động, về đào tạo. Chuyển hướng đào tạo từ cung sang cầu theo thị trường lao động, nhất là đào tạo lao động chất lượng cao.

Rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, có phân tầng chất lượng gắn với yêu cầu của hội nhập quốc tế. 

Hỗ trợ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị sớm ổn định và triển khai đào tạo nhân lực các cấp trình độ trong giáo dục nghề nghiệp với quy mô, cơ cấu hợp lý về ngành, nghề, trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu của người học và yêu cầu của thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 

Triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp để đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo; hướng dẫn triển khai, thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội.

Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, các hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các cơ sở…