Điểm chuẩn tạm thời của HV Kỹ thuật Quân sự, HV Phòng không - Không quân

(Dân trí) - Mức điểm chuẩn dự kiến của hai trường trên ở mức rất cao. Đối với hệ quân sự Học viện Kỹ thuật Quân sự, mức điểm từ 23,25 đến 28,25 (tùy theo đối tượng). Ở hệ dân sự, ngành có điểm dự kiến cao nhất là Công nghệ thông tin với 23,0 điểm.

1. Học viện Kỹ thuật Quân sự

Căn cứ số lượng hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển đến thời điểm 16h00 ngày 18/8/2015, Ban Thư ký Hội đồng thông báo dự kiến điểm xét trúng tuyển cho các đối tượng đào tạo như sau:

Đào tạo kỹ sư quân sự: Nam miền Bắc: A00: 26,0 điểm; A01: 24,25 điểm; Nữ miền Bắc: A00: 28,25 điểm; A01 26,5 điểm

Nam miền Nam: A00: 24,5 điểm; A01: 23,25 điểm; Nữ miền Nam: A00: 27,25 điểm; A01: 26,5 điểm

Tùy theo số lượng hồ sơ nộp vào, rút ra, phương án trên có thể sẽ thay đổi. Kết thúc đợt xét tuyển, Học viện báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng để quyết định phương án điểm trúng tuyển chính thức.

Đào tạo kỹ sư dân sự: Một số ngành theo từng tổ hợp môn xét tuyển đã nhận được số hồ sơ nhiều hơn so với chỉ tiêu, đối với các ngành này dự kiến điểm xét trúng tuyển tương ứng theo từng tổ hợp môn như sau: Công nghệ thông tin: A00: 23,0 điểm; A01: 22,0 điểm; Kỹ thuật phần mềm: A00: 21,75 điểm; A01: 21,0 điểm; Truyền thông và mạng máy tính: A00: 18,0 điểm; Kỹ thuật điện, điện tử: A00: 18,25 điểm; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: A00: 20,25 điểm; Kỹ thuật cơ điện tử: A00: 17,0 điểm.

Các ngành trên (Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử) tiếp tục nhận hồ sơ từ mức điểm dự kiến trúng tuyển trở lên theo từng tổ hợp môn tương ứng.

Các ngành khác (Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông, Công nghệ Kỹ thuật hóa học) và tổ hợp môn A01 của các ngành Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tiếp tục nhận hồ sơ theo như Thông báo số 2143/TB-HĐ ngày 29/7/2015 của Hội đồng tuyển sinh.

Dự kiến các ngành sẽ xét tuyển theo đợt đăng ký tuyển nguyện vọng bổ sung gồm: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ Kỹ thuật hóa học.

Đào tạo cử nhân cao đẳng: Hiện tại số thí sinh đăng ký vẫn chưa đủ chỉ tiêu nên Học viện vẫn tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo Thông báo số 2143/TB-HĐ ngày 29/7/2015 và dự kiến tiếp tục tuyển theo đợt đăng ký tuyển nguyện vọng bổ sung.

2. Học viện Phòng không - Không quân

pkkq-19082015-24af8

Tổng chỉ tiêu: 415 (Kỹ sư Hàng không: 105; Chỉ huy Tham mưu: 310). Trong đó miền Nam lấy tối thiểu 20%. Căn cứ vào điểm thi Hội đồng tuyển sinh quân sự Học viện PK-KQ sẽ lấy đủ số lượng theo thứ tự từ cao đến thấp cho đủ số lượng. Trường hợp các thí sinh bằng điểm nhau thì sẽ xét theo các tiêu chí phụ đã được đăng trên Website của Học viện. Học viện tiếp nhận và trả hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đến trước 17h00 ngày 20/8/2015).

Nguyễn Hùng
(Email hungns@dantri.com.vn)

Dòng sự kiện: Điểm thi THPT quốc gia