Bùng phát dịch Covid-19: Bắc Ninh cho học sinh nghỉ học để rà soát ca bệnh

Bá Đoàn

(Dân trí) - Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh vừa ra công văn cho trẻ, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học 3 ngày từ ngày 29/01/2021, để thực hiện rà soát đối tượng tiếp xúc với các ca bệnh

Bùng phát dịch Covid-19: Bắc Ninh cho học sinh nghỉ học để rà soát ca bệnh - 1

 Chiều tối 28/1, tỉnh Bắc Ninh họp khẩn công tác phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Văn bản số 18/TB-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại Hội nghị Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sở GDĐT tỉnh Bắc Ninh yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc; các trung tâm: GDNN-GDTX cấp huyện, Ngoại ngữ, Ngoại ngữ - Tin học, Giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, Hỗ trợ phát triển và hòa nhập giáo dục (gọi chung là các đơn vị) trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ cấp bách sau:

Cho trẻ, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học 03 ngày từ ngày 29/01/2021 để thực hiện rà soát đối tượng tiếp xúc với các ca bệnh. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo tới cán bộ, giáo viên, cha mẹ trẻ, học sinh, học viên, sinh viên biết và thực hiện.

Thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho trẻ, học sinh, học viên, sinh viên, cán bộ giáo viên và người lao động các kỹ năng tự    bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế; cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone; thường xuyên cập nhật phần mềm "An toàn Covid-19".

Khẩn trương rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm chế độ trực và làm việc tại cơ quan, đơn vị để kịp thời ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra.

Tăng cường sử dụng hiệu quả các hình thức dạy học qua mạng internet và các ứng dụng; các hoạt động chuyên môn, họp triển khai các nhiệm vụ của ngành bằng các hình thức trực tuyến, qua mạng. Hướng dẫn học sinh tự ôn tập, làm bài tập trong thời gian nghỉ học.

Phối hợp với cha mẹ học sinh và cơ quan chức năng trong việc rà soát đối tượng tiếp xúc với các ca bệnh; thực hiện cách ly theo quy định; có các biện pháp quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của trẻ, học sinh, học viên, sinh viên và cán bộ, giáo viên.

Các đơn vị thực nghiêm chế độ báo cáo những trường hợp bất thường, báo cáo thường xuyên tình hình phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị về Sở GDĐT.